Samen op zoek naar oplossingen rondom grensvlakken in de ouderenzorg – Zuidwest Drenthe

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Datum: 22 mei 2019
Tijd: 16:30 - 19:30 uur
Locatie: Stadhuis Meppel (onder voorbehoud)
Adres: Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel
Doelgroep: Professionals die rechtstreeks zijn betrokken bij de zorg voor ouderen en daarmee bij besluitvorming en indicatiestellingen Zvw, Wmo en Wlz
Organisatie: Zilveren Kruis, HZD, VDG , CMO stamm, Netwerk Welzijn Drenthe en Proscoop

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Vanaf 2015 is de zorg en ondersteuning voor ouderen anders gefinancierd en georganiseerd. Drie wetten spelen daarin een belangrijke rol: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De essentie van de wetten is dat ouderen passende hulp, zorg en ondersteuning ontvangen die zo goed mogelijk aansluit op hun situatie.

In de praktijk blijken partijen betrokken bij de ouderenzorg, te worstelen met de grensvlakken tussen deze verschillende wetten. Wanneer komt een cliënt in aanmerking voor een Wmo-indicatie? En wanneer een Wlz-indicatie? Wat kunnen we van elkaar verwachten? Hoe kunnen we elkaar helpen? Welke eenduidige en eenvoudige informatie geven we de cliënt? Op basis van herkenbare voorbeelden gaan deelnemers met elkaar op zoek naar bruikbare oplossingen. De bijdragen worden gebruikt voor een vervolgbijeenkomst half juni, waar mogelijke oplossingen gepresenteerd en verder uitgewerkt zullen worden.

Programma

16:30 uur:  Ontvangst met soep en broodjes

16:45 uur:  Opening

17:00 uur:  Uitleg over de kaders van de wetgeving

17.30 uur:  In subgroepen op lokaal niveau voorbeelden bespreken

19:00 uur:  Plenaire terugkoppeling