4 online trainingen ‘Tussen dip en droom’ voor praktijkondersteuners GGZ

Datum: 27 september 2021 t/m 02 december 2021
Tijd: 09:30 - 13:30 uur

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

MIND is een organisatie die zich inzet voor mensen met psychische klachten en hun naasten. Onze wens is een mentaal gezonde samenleving. Door de coronacrisis hebben meer mensen last van psychische klachten. Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten heeft het ministerie van VWS een steunpakket in het leven geroepen voor o.a. mensen die een depressie hebben (gehad). MIND is gevraagd om in samenwerking met het AMC Amsterdam en het UMC Utrecht een terugvalpreventietraining aan te bieden aan professionals in de zorg die te maken hebben met patiënten die een depressie hebben (gehad).   

Preventieve Cognitieve Training (PCT)     

De training ‘Tussen dip en droom’ is bedoeld voor Praktijkondersteuners GGz, waarmee geleerd wordt een effectieve vorm van zelfhulp te begeleiden ter preventie van terugval bij depressie. Door deze begeleide zelfhulp is de kans beduidend lager dat ze een nieuwe episode krijgen. De methodiek kan worden toegepast bij huisartspatiënten, die hersteld zijn van een depressie. Het geeft hen inzichten in de mechanismen die een depressie kunnen uitlokken. De webinar wordt gegeven onder supervisie van prof. dr Claudi Bockting (klinisch psycholoog en hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie), gz-psycholoog dr. Marlies Brouwer (afd. psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC) of gz-psycholoog dr. Evelien van Valen (UMC Utrecht).    

POH ers GGz kunnen zich kosteloos opgeven  

De PCT training is gratis en duurt 1 dagdeel. Na de training vindt nog een supervisiemeeting plaats en volgt er een opdracht. Indien alles goed is afgerond kan een certificaat van deelname wordt verstrekt.     

Data en tijdstippen

  • 27 september 2021,  9:30 – 13:30 uur  
  • 21 oktober 2021, 9:30 – 13:30 uur  
  • 5 november, 9:30 – 13:30  uur  
  • 2 december 2021 9:30 – 13:30 uur 

Opgeven kan via:

Dr. Marlies Brouwer, m.e.brouwer@amsterdamumc.nl