Bijeenkomst voor professionals: ‘Hoe bereik en motiveer je ouderen voor een training valpreventie?’

Datum: 11 april 2022
Tijd: 13:00 - 15:00 uur
Doelgroep: professionals in zorg en welzijn, iedereen die met ouderen werkt

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Op maandag 11 april a.s. organiseren VeiligheidNL en de afdeling Gezond Leven van het RIVM een online themabijeenkomst. De bijeenkomst is voor professionals – binnen en buiten de eerste lijn – die met ouderen werken. Dit keer gaat het in de bijeenkomst over hoe zijn ouderen te motiveren om een training voor valpreventie te volgen.

Doel bijeenkomst

In de bijeenkomst wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van het bereiken en motiveren van ouderen voor valpreventie. Samen met Rozan van der Veen van VeiligheidNL geeft gedragspsycholoog Suzie Geurtzen van D&B inzicht in de weerstanden en motieven van ouderen. Beide reiken ook tools en handvatten aan om beter aan de slag te kunnen. Daarna volgt de vertaalslag naar de praktijk met een aantal voorbeelden.

Programma in het kort

  • Introductie motiveren en bereiken van ouderen door Rozan van der Veen van VeiligheidNL
  • Hoe kunnen we omgaan met weerstanden en motieven (drijfveren) van ouderen? door Suzie Geurtzen van D&B
  • Ontwikkelde tools en handvaten voor het motiveren en bereiken van ouderen
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Leernetwerk in gesprek (in groepen uiteen om ervaringen te delen)

Aanmelden

Via dit inschrijfformulier. Na registratie ontvangt u automatisch een deelname link voor de inspiratiesessie.
Breng deze bijeenkomst ook onder de aandacht van collega’s voor wie dit ook interessant is! Stuur deze uitnodiging gerust door!

Wat doet Proscoop

Wij brengen deze bijeenkomst onder de aandacht, omdat wij betrokken zijn bij projecten en programma’s voor ouderen in de regio.
Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in Nederland neemt toe. De meeste ouderen zijn vitaal, maar naar de toekomst toe zijn er steeds meer ouderen met één of meerdere chronische aandoeningen. Langer thuis kunnen wonen, vitaliteit, kwaliteit van leven en eenzaamheid spelen bij ouderen een rol. Samenwerking tussen huisarts, thuiszorg, gemeente, welzijn, mantelzorgers, die tezamen een netwerk vormen rondom ouderen, is daarbij van groot belang.
Afhankelijk van de vraag zijn onze adviseurs inzetbaar als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager op lokaal of regionaal niveau in samenwerking met netwerkpartners. Het ROS-netwerk waar Proscoop deel van uitmaakt, is betrokken bij het Consortium BeterOud.