Innovatiecafé Zorg voor innoveren: regionale samenwerking

Datum: 23 mei 2023
Tijd: 15:00 - 18:00 uur
Locatie: Theater Orpheus
Adres: Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn
Spreker(s): Jeroen Kip (ZorgAccent), Herman Schoemaker MBA (TriviumMeulenbeltZorg), Steven Staal (Fisic - Medimate), Martijn Kriens (Briskr) en Nanienke Balster (Proscoop) Moderator: Jeanette Lezwijn (manager innovatie & kwaliteit bij Proscoop)
Organisatie: Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Op dinsdag 23 mei van 15.00 – 18.00 uur vindt het volgende gratis Innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl plaats! Dit jaar trekken we met onze innovatiecafés door Nederland. Ditmaal bezoeken we regio oost. De innovatiecafés staan namelijk in het teken van regionale samenwerking. Door het delen van kennis en ervaring willen wij een bijdrage leveren aan het door ontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s.

Over regionale samenwerking

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een van de principes van passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Voor het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is regionale en lokale samenwerking essentieel. Daarbij gaat het om zowel samenwerking tussen partijen in het zorgdomein, als samenwerking tussen verschillende domeinen, zoals tussen gemeentes en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In het Integraal Zorgakkoord is ook afgesproken dat meer met elkaar moet worden samengewerkt aan de hand van de regionale zorgopgaven, die men gezamenlijk in beeld brengt. Om de hiermee samenhangende vraagstukken het hoofd te bieden, zullen ook werkwijzen aangepast moeten worden.

In 2023 geven wij aandacht aan regionale (domeinoverstijgende) innovatie en transformatie. Door het delen van kennis en ervaring willen wij een bijdrage leveren aan het door ontwikkelen en verder uitrollen van succesvolle zorginnovaties in andere regio’s. En zorgaanbieders inzicht verschaffen in wat wel werkt en wat juist niet en hen inspireren om goede voorbeelden over te nemen (van “not invented here naar proudly copied from”). Dat kan hen helpen sneller de noodzakelijke volgende stap te zetten.

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Klik hier voor meer informatie en de aanmeldlink.