Inspiratiesessie RZA: Wat betekenen IZA, GALA en WOZO voor de RZA?

Datum: 25 januari 2023
Tijd: 17:00 - 19:00 uur
Locatie: Stadhuis Zwolle, Panoramazaal (4e etage)
Adres: Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle
Organisatie: Regionale Zorgalliantie

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 21 januari 2023
Aantal nog beschikbare plaatsen: 13
Kosten: Gratis
Inschrijven

Deze inspiratiesessie is bedoeld voor de leden van het bestuurlijk netwerk van de RZA. Daarnaast wordt deze leden de mogelijkheid geboden om 2 of 3 mensen uit de eigen achterban of organisatie op strategisch niveau mee te nemen. Vanuit de gemeenten worden de 8 wethouders en de directeur sociaal domein van de gemeente Zwolle genodigd deel te nemen. Het maximumaantal deelnemers is begrensd op 50.

De akkoorden IZA, GALA en WOZO vragen om anders denken, anders doen. Zorg transformeert, gezondheid en preventie, passende zorg, advanced careplanning staan centraal. Burgers wordt gevraagd anders met hulp- en zorgvragen om te gaan. Samenhang en samenwerking tussen zorgdomeinen onderling en met sociaal domein in noodzakelijk. De veranderingen zijn groot, dit kunnen we niet alleen, daar hebben we elkaar heel hard bij nodig!

Afgeleid van deze akkoorden stellen we enkele thema’s centraal in deze Inspiratiesessie:

  1. Zelfregie in kwetsbaarheid (ouderdom is geen ziekte)
  2. Technologie tegen wil en dank
  3. Toename van mentaal welbevinden
  4. Het ziekenhuis is geen supermarkt

Programma

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

  • Introductie op de (samenhang tussen) de akkoorden IZA en GALA. Reflectie op de regio Zwolle en wat dit betekent voor de nabije toekomst. Door Edwin Velzel (CEO PGGM en extern adviseur VWS in relatie tot Integraal Zorg Akkoord)
  • Interactief: Wat betekent dit voor jou en je organisatie: interactieve sessie om met elkaar in gesprek te gaan per thema, op basis van vooraf gestelde vragen.
  • Plenaire samenvatting, leidend tot mogelijkheden-overzicht.

 

Aanmelding vooraf is noodzakelijk en kan via onderstaand formulier. De aanmelding vindt plaats op naam, organisatie en functie. Bij de aanmelding wordt gevraagd een van de beschikbare thema’s te kiezen.