Webinar Kanker en vermoeidheid

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Datum: 10 november 2022
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
Locatie: Online via Zoom
Doelgroep: De bijeenkomst is bedoeld voor alle deelnemers van lokale oncologienetwerken binnen het werkgebied van Proscoop.
Organisatie: Proscoop

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Proscoop organiseert op 10 november 2022 een webinar over  ‘Kanker en vermoeidheid’. Annemarieke Fleming deelt haar kennis en ervaring over dit onderwerp. Ook maak je kennis met collega’s uit andere oncologienetwerken en gaan we met elkaar in gesprek in break-out rooms, verzorgd door ergotherapeut Remco Blok, het Helen Dowling Instituut en GZ psycholoog Bettina Sari.

Dit is de tweede webinar uit de webinarserie voor deelnemers van lokale oncologienetwerken. Het eerste webinar ging over Kanker en werk.

Waarom?
Proscoop heeft afgelopen jaren een belangrijke rol ingenomen binnen het opzetten en begeleiden van lokale oncologienetwerken. Met deze webinarreeks tillen wij kennisdeling en samenwerking naar een niveau hoger: deelnemers van de lokale netwerken ontmoeten elkaar online. Met als doel het stimuleren en uitwisselen van tips en ervaringen. Kortom, de uitgevonden wielen met elkaar delen.

Programma:

Vanaf 15:45: digitale inloop

16.00: Opening

16.05: Kanker en vermoeidheid door Annemarieke Fleming

Een derde van de oncologiepatiënten blijft na oncologische behandeling kampen met vermoeidheidsklachten. Neem kennis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en neurobiologische verklaringsmechanismen rond de vermoeidheid, vaak op het niveau van uitputting. Ook krijg je een nieuwe, beproefde en praktische tool in handen om deze vermoeidheid te doen afnemen – als voorwaardenscheppend voor de opbouw naar een actiever leven met weer ‘meer uren in de dag’.

16:45: Break-out rooms

Er is keuze uit de volgende break-out rooms, waaronder:

  1. Helen Dowling Instituut over de inzet van ‘Energie inZicht’
  2. De rol van de ergotherapeut bij kanker en vermoeidheid door Remco Blok
  3. Vermoeidheid bij kanker, ‘het zit tussen je oren’….
  4. COMPANION – Van Minder Moe naar Samen Minder Moe bij chronische kankergerelateerde vermoeidheid

17:25: Terugkoppeling en afronding

17:45: Afsluiting

 

Informatie workshops:

Break-out room 1: Helen Dowling Instituut presenteert ‘Energie inZicht’ 
Door: Marije van der Lee, hoofd wetenschappelijk onderzoek HDI, en Rosalie van Woezik, onderzoeksassistent HDI.  

Vanuit het Helen Dowling Instituut wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar kanker en vermoeidheid. Er is, vanuit de netwerktheorie, een vernieuwende aanpak ontstaan: ‘Energie inZicht’. Tijdens deze interactieve sessie wordt de netwerktheorie gepresenteerd. Hoe je naar ‘vermoeidheid kunt kijken’ en de relatie van ‘persoonlijke netwerken en vermoeidheid’.  

Onderdelen : 

– Oefenen met het lezen en interpreteren van persoonlijke netwerken.   

– Brainstormen over de inzet van Energie inZicht in de praktijk.  

– Informatie over de netwerktheorie en de toepassing daarvan bij ernstige vermoeidheid na kanker.   

 

Break-out room 2: Ergotherapie bij kanker en vermoeidheid  
Door: Remco Blok, voorzitter vakgroep oncologie en docent binnen scholing Ergotherapie en oncologie. 

 ‘Als ergotherapeut werk je aan het verdelen van je energie en het omgaan met de balans tussen belasting en belastbaarheid. Tijdens de presentatie gaan we dieper in op een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag en hoe kun je dat beter meetbaar maken. Daarnaast gaan we dieper in op de successen en de valkuilen van het samenwerken in de eerstelijn bij het Cancer Care Center Amsterdam en hoe we die succeservaringen kunnen uitbouwen. Als ergotherapeut werk ik al 10 jaar in de eerstelijn met oncologische cliënten en heb ik met verschillende partijen samengewerkt aan het opbouwen van een stabiel netwerk. Ik probeer collega’s uit het werkveld verder te enthousiasmeren voor het belang van samenwerken bij de oncologische zorg’. 

 

Break-out room 3:  Vermoeidheid bij kanker, ‘het zit tussen je oren’….
Door: Bettina Sari, GZ-psycholoog, vanuit praktijk ‘Sari Consult’ werkzaam met mensen met kanker en hun naasten. Medeoprichter van ‘levender, verder na kanker’ waar ze met Karin Tibben mensen met kanker begeleiden rondom ‘Verwerken en Werken’. 

 In Bettina’s praktijk melden mensen zich vaak aan nadat hun behandelingen zijn afgerond. Het ene boek kan dicht, er gaat een ander boek open. De ‘afterparty na kanker’, waarbij vermoeidheid een veel voorkomende ongenode ‘gast’ is. In deze break-out room gaan we onderzoeken hoe/wanneer  psychologische begeleiding behulpzaam is bij cliënten met vermoeidheidsklachten na kanker. Wat zijn instandhoudende psychosociale factoren? Wat kan de client doen om -de vaak onbewuste- instandhoudende factoren ‘aan te pakken’? En waar is acceptatie/aanvaarding aan de orde? Ook het Niemandsland en de Innerlijke Criticus komen aan bod, in relatie met vermoeidheidsklachten.  

 

Breakout room 4: COMPANION – Van Minder Moe naar Samen Minder Moe bij chronische kankergerelateerde vermoeidheid
Door: Sophie van Dongen, wetenschappelijk onderzoeker Helen Dowling Instituut 

Chronische kanker-gerelateerde-vermoeidheid is niet alleen zwaar voor degene die het heeft, maar ook voor diens partner en hun onderlinge relatie. Bovendien weten we uit onderzoek dat de partner een belangrijke rol speelt in de vermoeidheid van de patiënt. Toch zijn behandelingen vooralsnog alleen gericht op de patiënt. Het Helen Dowling Instituut (HDI) en het UMC Groningen brengen hier verandering in met een nieuwe, psycho-oncologische vermoeidheidsbehandeling voor patiënt én partner: Samen Minder Moe. In deze workshop starten we met een korte theoretische inleiding en de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de rol van de partner bij chronische kankergerelateerde vermoeidheid en de behandeling ervan. Vervolgens krijgen jullie als een van de eersten een sneak preview van de nieuwe Samen Minder Moe-behandeling. Ook gaan we middels interactieve oefeningen met elkaar in gesprek over hoe partner een plek kan krijgen binnen onze oncologienetwerken.