Kick-off Zorgpad ondervoeding bij kwetsbare ouderen Apeldoorn

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Datum: 19 november 2019
Tijd: 16:15 - 18:00 uur
Locatie: Stadskantoor
Adres: Stationsplein 50, 7311 NZ Apeldoorn
Doelgroep: Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Huisartsen, Logopedisten, Praktijkondersteuners somatiek, Praktijkondersteuners GGZ, (Wijk)verpleegkundigen/verzorgenden, Ambulant begeleiders, Medisch specialisten, Wmo-consulenten, Ouderenadviseurs en Vrijwilligers werkzaam in de gemeente Apeldoorn
Organisatie: Regiegroep ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Ondervoeding komt voor bij 15 tot 30 procent van de thuiswonende ouderen. Dit vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende professionals, ouderen en mantelzorgers.

De regiegroep ‘Ondervoeding kwetsbare ouderen’ is gestart na een netwerkbijeenkomst in november 2017, georganiseerd door de gemeente Apeldoorn, S1 wijkverpleegkundigen en Proscoop.

Nu heeft de regiegroep het zorgpad en de uitvoeringsafspraken ‘Ondervoeding kwetsbare ouderen’ ontwikkeld. Er is namelijk een toenemende behoefte aan het optimaliseren van de samenwerking in het netwerk rondom de kwetsbare oudere, het vergroten van kennis over ondervoeding en het maken van afspraken over de screening en opvolging.

Programma

16.00 - 16.15 uur: Inloop
16.15 - 16.25 uur: Opening en welkom
16.25 - 17.00 uur: Landelijke ontwikkelingen rondom ondervoeding kwetsbare ouderen door Canan Ziylan, docent-onderzoeker Hogeschool Rotterdam en projectleider van de Expertraad Onderwijs van de Stuurgroep Ondervoeding
17.00 - 17.15 uur: Regiegroep 'Ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn' door Marion Pol, S1 wijkverpleegkundige Vérian
17.15 - 17.30 uur: Zorgpad 'Ondervoeding kwetsbare ouderen Apeldoorn' en signaleringskaart door Clarinda Telnekes, diëtist bij Vérian en Ralf Dijkman, (geriatrisch)fysiotherapeut bij fysiotherapiepraktijk Bos & Weide
17.30 - 17.45 uur: Scholing: eerste ervaringen door Marion Pol, S1 wijkverpleegkundige bij Vérian
17.45 - 18.00 uur: Afsluiting door Anita Lahuis, adviseur Proscoop

De bijeenkomst wordt begeleid door Proscoop.

Inschrijven

  • Bent u niet werkzaam in de gemeente Apeldoorn? Dan zetten wij u even op de reservelijst en is deelname afhankelijk van de belangstelling van professionals die werkzaam zijn in Apeldoorn. U ontvangt uiterlijk een week van tevoren bericht of u kan deelnemen.
  • Voor verpleegkundigen en verzorgenden is op 30 oktober een training over ondervoeding van kwetsbare ouderen. Mocht u verhinderd zijn die dag of het gemist hebben, dan bent u van harte welkom tijdens de kick-off bijeenkomst. Er is plek voor maximaal 20 verpleegkundigen en verzorgenden.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de regiegroep ondervoeding kwetsbare ouderen. De regiegroep wordt gevormd door Bos en Weide Fysiotherapie, Gelre ziekenhuizen, Vérian, S1 wijkverpleegkundigen, gemeente Apeldoorn, Stimenz, huisartsenregio Apeldoorn, GGD NOG en Proscoop.

Inschrijven

U kunt zich voor deze Kick-off inschrijven tot uiterlijk 16 november a.s.

Ons inschrijfformulier is sinds 1 oktober 2019 niet meer bereikbaar via Internet Explorer.
Microsoft is in 2015 gestopt met de ontwikkeling van deze internetbrowser.
Gebruikt u Internet Explorer als browser? En wilt u zich inschrijven voor deze bijeenkomst?
Dan raden wij u aan over te gaan op een andere, veilige browser zoals Google chrome , Mozilla Firefox of  Microsoft Edge