Lunchwebinar Resilience: over veerkracht en weerbaarheid

Datum: 18 oktober 2022
Tijd: 12:00 - 13:30 uur

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Op 18 oktober 2022 organiseert Alles is Gezondheid met Proscoop en Stichting Emovere een lunchwebinar over de documentaire Resilience. We gaan digitaal in gesprek over de impact van ingrijpende ervaringen in de kindertijd, wat we hiervan kunnen leren en hoe we hier op een helende manier mee kunnen omgaan.

M.m.v. Bram Bakker, Hilde Bolt, Marie-Liz de Jongh en Mia Wessels.

Bekijk hier de trailer:

Ingrijpende jeugdervaringen of jeugdtrauma is een bekende voorspeller van negatieve gezondheids- en welzijnseffecten op latere leeftijd zoals gedrag- en leerproblemen, mentale en fysieke klachten, criminaliteit, armoede, werkloosheid, verslaving, e.d.

Om een gezonde omgeving te realiseren, is het ontwikkelen van veerkracht en weerbaarheid op jonge leeftijd essentieel (‘resilience’). .Zo kunnen ondersteunende relaties en emotionele beschikbaarheid -vroeg in het leven van kinderen- de schadelijke invloed van jeugdtrauma verminderen of zelfs omkeren.

#hoedan: Hoe bescherm je kinderen tegen de effecten van stress en latere problemen? Hoe krijgen we de focus op preventie en geven we prioriteit aan veerkracht? Hoe gaan we authentieke en veilige verbindingen aan zodat jongeren zich gezien en gehoord voelen?

‘’The child may not remember, but the body remembers.’’*

De Amerikaanse documentaire ‘Resilience: the biology of stress & the science of hope’ laat zien dat jonge kinderen die langdurige toxische stress’ ervaren – bijvoorbeeld door misbruik of een onveilige situatie – op latere leeftijd meer gezondheidsklachten ontwikkelen en eerder overlijden.

De film gaat ook in op de aanpak van zogenaamde ACE’s (Adverse Childhood Experiences). Bijvoorbeeld met de ACE-vragenlijst die risicogevallen opspoort en mensen helpt met ondersteuning. Of het speciale onderwijsprogramma voor jonge kinderen en hun ouders in probleemwijken.

Allemaal met het doel om hun veerkracht te vergroten en zo de effecten van ongewenste, ingrijpende of traumatische jeugdervaringen tegen te gaan. Overigens betalen deze investeringen zich later terug door het uitblijven van zorgkosten, lagere criminaliteit etc.

Deelname aan de digitale bijeenkomst is gratis. Meer informatie en inschrijven kan via dit formulier.