Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Datum: 13 april 2023
Tijd: 09:00 - 09:45 uur
Locatie: Online
Spreker(s): Aline Kronenberg en Kim Boerakker
Doelgroep: Praktijkmanagers huisartsenpraktijken, medewerkers van regionale huisartsenorganisaties, managers/teamleiders, welzijnsorganisaties, beleidsadviseurs gemeente, andere geïnteresseerden
Organisatie: Proscoop

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Het meten van maatschappelijke impact van projecten, veranderingen of innovaties in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Naarmate we steeds meer inzetten op preventie en werken vanuit gezondheid, komt ook de vraag: wat is de maatschappelijke impact van wat we doen? Wat levert werken vanuit Positieve Gezondheid op? Of het werken met Welzijn op recept? Door de SROI-methode te gebruiken maken we de maatschappelijke impact van initiatieven in euro’s inzichtelijk. Dit betekent dat we inzichtelijk krijgen wat elke geïnvesteerde euro in het werken vanuit een interventie (zoals Positieve Gezondheid) de maatschappij kost óf oplevert. Het is een methode om (beleids)keuzes te onderbouwen en beschikbare middelen effectief en efficiënt in te zetten.  


Insteek bijeenkomst

De bijeenkomst in april heeft een interactief karakter. Onze adviseurs starten met uitleg over de SROI methode waarna ze ingaan op de toepassing bij een casestudy van Proscoop. Deze casestudy gaat over Positieve Gezondheid bij een huisartsenpraktijk in Presikhaaf te Arnhem. Om de bijeenkomst interactief te houden kunnen maximaal zes mensen zich opgeven.  

Om in te spelen op jouw behoefte, kun je bij aanmelding vooraf jouw vraag stellen. Deze wordt meegenomen in de sessie.


Meer weten?
Lees je alvast in: