Regiobeeld IJssel-Vecht

Datum: 30 mei 2023
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
Locatie: Online
Doelgroep: Professionals die werkzaam zijn rondom de thema's preventie en gezondheid, mentaal welbevinden, wonen en zorg ouderen en kwetsbare inwoners in regio IJssel-Vecht (Gemeente Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle).
Organisatie: Proscoop, Zilveren Kruis, Gemeente Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 25 mei 2023
Aantal nog beschikbare plaatsen: 28
Kosten: Gratis
Inschrijven

Hierbij nodigen wij u namens Zilveren Kruis en de acht IJssel-Vecht gemeenten (Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) uit om een bijdrage te leveren aan het kwalitatieve gedeelte van het ‘Regiobeeld IJssel-Vecht met betrekking tot de ervaringen van zorgprofessionals. Dit regiobeeld is een uitwerking van de opgaven in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en geeft een beeld van de gezondheid en zorg in de regio IJssel-Vecht. 

IZA opdracht
Zilveren Kruis en de IJssel-Vecht gemeenten hebben de regierol in de uitwerking van de opgaven in het Integraal Zorg Akkoord. Proscoop begeleidt het proces, ondersteund door de GGD, om te komen tot een gedragen regiobeeld. Het regiobeeld wordt voor 1 juli gepubliceerd. Deze vormt de basis voor het regioplan, waarin afspraken worden gemaakt over wat partijen in de regio gaan doen om de grootste regionale knelpunten gezamenlijk aan te pakken.  

Inhoud van de bijeenkomst
Voor het kwalitatieve en het kwantitatieve regiobeeld maken we gebruik van veel verschillende bronnen, en om ook actuele ervaringen mee te nemen en het gesprek aan te gaan organiseren we deze digitale bijeenkomst. Het doel van de digitale bijeenkomst is het ophalen en verdiepen van thema’s en eventuele oplossingsrichtingen. In de bijeenkomst zal een algemeen gedeelte zijn, waarna we in break-out rooms een verdieping zullen maken op vier thema’s. Dit gaat om de volgende thema’s, die gekozen zijn door Zilveren Kruis en de gemeenten op basis van eerdere regiobeelden en thema’s in de huidige samenwerkingsverbanden: 

  • Preventie en gezondheid 
  • Mentaal welbevinden 
  • Wonen en zorg voor ouderen 
  • Kwetsbare inwoners 

Aanmelden
Alle zorgorganisaties in de regio IJssel-Vecht kunnen input leveren zodat we daarna gezamenlijk de regioplannen kunnen laten slagen. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 mei inschrijven. Daar wordt ook gevraagd om aan te geven op welk thema u een bijdrage willen leveren. Per organisatie kan maximaal één deelnemer per thema aangemeld worden. Bent u niet de aangewezen persoon om hierover mee te denken of bent u niet in de gelegenheid om aan te sluiten bij deze bijeenkomst? Attendeer dan vooral  de aangewezen vertegenwoordiger vanuit uw organisatie op deze bijeenkomst 

 

Mede namens:
Zilveren Kruis , Gemeente Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle