Regiobeeld Midden-IJssel – Burgerperspectief

Datum: 23 mei 2023
Tijd: 19:00 - 20:30 uur
Locatie: De Ark
Adres: Oude Bathmenseweg 5, 7417XA Deventer
Doelgroep: Inwoners of ervaringsdeskundigen vanuit adviesraden/cliëntenraad die interesse hebben in gezondheid en zorg in de regio Midden-IJssel (Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en/of Voorst).
Organisatie: Proscoop, Salland Verzekeraar en gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 22 mei 2023
Aantal nog beschikbare plaatsen: 38
Kosten: Gratis
Inschrijven

Bij deze nodigen wij u – namens Salland Zorgverzekeraar en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst – uit voor een bijeenkomst voor het vormen van een ‘regiobeeld’. Een regiobeeld is een weerspiegeling van hoe het ervoor staat met de gezondheid van, in dit geval de inwoners in de regio Midden-IJssel (Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst). Dit beeld wordt in de vorm van een rapport gemaakt, met daarin zowel cijfers als duiding van inwoners en professionals.

De zorgverzekeraar en regiogemeenten hebben in Salland de regierol in de uitwerking van de opgaven in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Proscoop begeleidt het proces, ondersteunt vanuit de GGD, om te komen tot een gedragen regiobeeld.

Wij publiceren het regiobeeld uiterlijk 1 juli van dit jaar. Deze vormt de basis voor het regioplan, waarin afspraken worden gemaakt over wat partijen in de regio gaan doen om de grootste regionale knelpunten gezamenlijk aan te pakken.

We willen graag dat ook inwoners en patiënten zich herkennen in het regiobeeld, zodat we samen de regioplannen kunnen laten slagen. En dus willen we u, vanuit uw rol in een advies- of cliëntenraad, vragen om vanaf het begin mee te denken en betrokken te zijn bij de totstandkoming van het regiobeeld Midden-IJssel. We nodigen u daarom graag uit voor de volgende bijeenkomst.

Inhoud van de bijeenkomst:

In deze eerste bijeenkomst willen we met inwoners en ervaringsdeskundigen (vanuit advies- en/of cliëntenraden) in gesprek over de grootste uitdagingen rondom gezondheid en zorg waar onze regio voor staat, met name rondom de thema’s mentaal welbevinden, gezond ouder worden en gelijke kansen op gezondheid. Er zullen enkele eerste cijfers getoond worden, waarna we in gesprek gaan over deze uitdagingen waar we in de regio voor staan en hoe dit beleefd wordt vanuit het perspectief van de inwoner.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, dan kunt u mailen naar sonja.basemans@proscoop.nl