Regiobeeld Midden-IJssel – versterken mentale gezondheid / verminderen GGZ gebruik

Datum: 22 mei 2023
Tijd: 19:00 - 20:30 uur
Locatie: online via ZOOM
Doelgroep: Professionals die werkzaam zijn rondom het thema mentale gezondheid / GGZ in regio Midden-IJssel (Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en/of Voorst).
Organisatie: Proscoop, Salland Verzekeraar en gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 22 mei 2023
Aantal nog beschikbare plaatsen: 32
Kosten: Gratis
Inschrijven

Hierbij nodigen wij u namens Salland Zorgverzekeraar en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst uit om een bijdrage te leveren aan het vormen en duiden van het ‘Regiobeeld Midden-IJssel’. Een regiobeeld is een weerspiegeling van hoe het ervoor staat met de gezondheid en zorg in de regio. Dit regiobeeld is een uitwerking van de opgaven in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

De zorgverzekeraar en regiogemeenten hebben in Salland de regierol in de uitwerking van de opgaven in het IZA. Proscoop begeleidt het proces, ondersteunt vanuit de GGD, om te komen tot een gedragen regiobeeld.

Het regiobeeld wordt uiterlijk 1 juli gepubliceerd en vormt de basis voor het regioplan, waarin afspraken worden gemaakt over wat partijen in de regio gaan doen om de grootste regionale knelpunten gezamenlijk aan te pakken.

We willen natuurlijk dat alle betrokkenen zich herkennen in het regiobeeld, zodat we samen de regioplannen kunnen laten slagen. En dus willen we u vragen om vanaf het begin mee te denken en betrokken te zijn bij de totstandkoming van het regiobeeld Midden-IJssel.

Programma

In deze bijeenkomst willen we met jullie in gesprek gaan over de grootste uitdagingen waar onze regio voor staat. De volgende onderwerpen staan centraal:

  • Eerste cijfers uit het regiobeeld rondom het thema
  • Missen hier nog (bestaande) cijfers?
  • Gesprek over de cijfers: Herkenbare cijfers? Welke knelpunten/ uitdagingen zitten er achter deze cijfers? Wat zijn de oorzaken & gevolgen hiervan?
  • Zijn er (sub)thema’s  die prioriteit hebben?
  • Hoe wordt op dit moment al aan dit thema samengewerkt?

Bent u niet de aangewezen persoon om hierover mee te denken of bent u niet in de gelegenheid om aan te sluiten bij deze bijeenkomst? Attendeer dan vooral de aangewezen vertegenwoordiger vanuit uw organisatie op deze bijeenkomst.

ONLINE

De bijeenkomst vindt online plaats via ZOOM. We vragen u zich wel aan te melden via het onderstaande formulier.

https://us02web.zoom.us/j/87520835197