Symposium Geboortezorg Noord-Nederland in Drachten

Datum: 10 maart 2023
Tijd: 09:00 - 12:30 uur
Locatie: Online & Fysiek (Van der Valk hotel Drachten)
Adres: Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten
Doelgroep: Huisartsen, Verloskundigen, Gynaecologen, Kraamzorg, Kinderartsen, Jeugdverpleegkundigen, Jeugartsen, 3e/4e jaars studenten AVAG
Organisatie: Dokterszorg Friesland in opdracht van: Proscoop en Zorgadvies Groningen, AVAG, Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN) en ROS Friesland

Aanvullende informatie

Kosten: Locatie: € 60,00 maximaal 70 deelnemers Online: € 40,00 Studenten verloskunde: Aanmelden zich via AVAG: nelleke.eelman@inholland.nl

Het 10e Symposium Geboortezorg vindt plaats op 10 maart 2023. De organiserende partijen zijn: ROS Friesland in samenwerking met Dokterszorg Friesland, het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN), Zorgadvies Groningen, Proscoop en de AVAG. Het programma start om 9.30 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur) en kan zowel fysiek als online worden gevolgd.

“Geboortezorg is teamsport” is het thema van dit symposium. We bekijken dit thema vanuit diverse invalshoeken. Zoals:

  • Hoe kan je goed samenwerken in een netwerkorganisatie?
  • Bereik je als geboortezorgteam (VSV) meer dan als individuele zorgverlener?
  • Wat doet de arbeidsmarktproblematiek met jou als geboortezorgprofessional nu en in de nabije toekomst? En wat kun je als VSV hierin gezamenlijk doen?
  • Hoe om te gaan met casuïstiek die je persoonlijk raakt en hoe kan je hierin samen optrekken met je collega’s?
  • Hoe kan de Jeugdgezondheidszorg hun rol optimaal pakken in de geboortezorgketen en wat zijn uitdagingen hierbij?

Het symposium vindt plaats in het Van der Valk Hotel te Drachten. Na afloop kunt u nog even “ouderwets” napraten met uw collega’s met iets lekkers. Het aantal tickets voor de congreszaal is maximaal 70 (inschrijving sluit 3 maart 2023). Ook kunt u online deelnemen.

Meld u meteen aan:

Aanmelden kan tot uiterlijk 4 november 2022.

Inlichtingen: ROS Friesland, Mark de Roos en Dokterszorg Friesland, Karin Dekker