Training ouderenparticipatie in Drenthe

Datum: 28 maart 2022
Tijd: 10:00 - 14:00 uur
Locatie: Statenzaal Provincie Drenthe
Adres: Westenbrink 1, 9405 BJ Assen
Doelgroep: Drentse ouderen (bent u geen Drentse oudere? Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging binnen uw netwerk deelt!)
Organisatie: Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Vanuit de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen organiseert Denktank 60+ Noord daarom op 28 maart en 11 april 2022 een basistraining, waarbij de Argumentenfabriek een introductie geeft op ‘hoe werkt de (ouderen)zorg in Nederland’, gevolgd door een introductie op ouderenparticipatie.

Doel van de training

Het doel van de eerste trainingsdag is om een introductie te geven op ouderenparticipatie. Wat is het? Hoe kan het er in de praktijk uitzien? Wat vraagt het van ouderen? Hoe zit het met uw participatiekracht? Na afloop van de training willen we graag weten of en waar u zich gaat inzetten in beleids- en werkgroepen waar ouderenbeleid wordt ontwikkeld.

Onze ambitie

Zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen! Senioren willen/kunnen zich hierop goed voorbereiden.

Meld u hier aan voor de cursus

  • U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen, tot uiterlijk 8 maart
  • De cursus is uitsluitend bedoeld voor Drentse ouderen
  • Bent u geen Drentse ouderen? Deel dan deze uitnodiging met uw netwerk

Programma

10.00 uur:   Welkomstwoord en opening dagvoorzitter
10.30 uur:    Interactieve workshop ‘Zó werkt de zorg’ met Kees Wessels van De Argumentenfabriek
12.00 uur:   Lunch
12.30 uur:   Onderling kennis en ervaring uitwisselen, met Famke te Brinke
14.00 uur:   Einde van de cursus

Meer informatie over de cursus en de inhoud ervan leest u hier

Extra informatie

De basistraining wordt opgevolgd door digitale themabijeenkomsten. Deze training stond gepland voor november 2021, maar is vanwege de coronamaatregelen verzet naar het voorjaar van 2022. De training wordt aangeboden in samenwerking met CMO STAMM en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe. U heeft enige tijd geleden uw interesse kenbaar gemaakt in deze training en via deze weg willen wij u vragen zich definitief aan te melden. De volgende training vindt 11 april 2022 plaats en gaat verder in op de actuele situatie van de Drentse Ouderenzorg. Daarna volgen in de loop van 2022 themabijeenkomsten (digitaal).

Meld u hier aan voor de cursus