Webinar Eibergen Gezond: Armoede, schuld en gezondheid

Datum: 03 oktober 2022
Tijd: 16:00 - 17:30 uur
Locatie: Online, via Zoom
Doelgroep: Professionals in en rond de gemeente Eibergen
Organisatie: Eibergen Gezond en Proscoop

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 29 september 2022
Aantal nog beschikbare plaatsen: 67
Kosten: Gratis
Inschrijven

Vanuit de beweging Eibergen Gezond organiseren we i.s.m. gemeente Berkelland een themabijeenkomst rondom ‘armoede, schuld en gezondheid’.

Armoede, schuld en gezondheid

In beleid en in de praktijk komt steeds meer aandacht voor het verband tussen gezondheidsachterstanden, schulden en armoede. Dat is niet voor niets. Armoede en schulden kunnen een serieuze aanslag op de gezondheid betekenen. Dat is zeker het geval als die financiële problemen langere tijd aanhouden. De verbetering van de leefstijl en gezondheid zal beperkt blijven indien er geen aandacht is voor het aanpakken van financiële problemen Als financiële problemen eenzijdig worden aangepakt zonder aandacht voor gezondheid en stressreductie, zal dit minder succesvol zijn. Kortom: er is veel te winnen met een brede ondersteuning, met aandacht voor zowel financiën als gezondheid.

Doel van de bijeenkomst

Met dit webinar willen we professionals in en rond Eibergen met elkaar/gemeente te verbinden door met elkaar meer kennis te krijgen over:

  • Het vroegtijdig in beeld krijgen van mensen die in financiële problemen zitten.
  • Korte lijnen rondom schuldhulpverlening en gezondheid: weet wat er is in Eibergen!
  • Praktisch: handvatten voor gesprek en verwijzing ook over meerdere leefdomeinen die samenhangen met schulden en armoede.

Programma

Wethouder Betsy Wormgoor zal de bijeenkomst openen, vervolgens zal Lars Oorsprong (gemeente, participatiebeleid) het gemeentebeleid toelichten, zal een ervaringsdeskundige aan het woord komen en zal Alma Pekkeriet (vroegsignalering, schuldhulpverlening gemeente) aan de hand van het proces bij schuldhulpverlening een en ander toelichten. Ook vanuit de kant van zorgverleners zullen ervaringen rondom armoede en gezondheid worden aangedragen.