Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

Datum: 20 juni 2022
Tijd: 16:30 - 18:00 uur

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met en na de diagnose kanker. Hoewel een groot deel van hen geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor patiënten, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het gratis webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld op 20 juni.

Verdere professionalisering
Het webinar is de afsluiting van het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project heeft IKNL namens de Taskforce Cancer Survivorship Care samen met diverse beroepsgroepen, de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), oncologiezorgnetwerken en de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) gewerkt aan een professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. Vanuit het ROS-netwerk is er dan ook een ROS-netwerk coalitie oncologie zorgnetwerken. Hierin participeren adviseurs van de ROS’en en ook het IKNL. Arie Jongejan, (bestuurder Proscoop) namens het ROS-netwerk, verzorgt een deel van het programma over de landelijke dekking en ondersteuning oncologiezorgnetwerken door ROS’en.

Programma webinar

Het webinar wordt gehouden op 20 juni 2022 van 16.30 – 18.00 uur (online en gratis).
Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt
  • Kwaliteit borgen van oncologiezorgnetwerken
  • Landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken
  • Bekostiging van oncologiezorgnetwerken
  • Verbinding van oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap

Doelgroep

  • Alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, en verwijzers
  • Bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen.
  • Onderzoekers, beleidsmakers
  • Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties
  • Andere geïnteresseerden

Aanmelding

Bekijk het volledige programma en meld u aan.