Werkconferentie Toekomstbestendige Ouderenzorg in Drenthe

Datum: 30 september 2022
Tijd: 09:00 - 17:00 uur
Locatie: Provinciehuis Assen
Doelgroep: Het ochtendprogramma is specifiek gericht op bestuurders, managers, wethouders wonen en zorg en ouderen. Het middagprogramma is gericht op professionals uit welzijn en (medische) zorg, wijkverpleegkundigen, Wmo consulenten, onafhankelijk cliëntondersteuners Wmo en Wlz, casemanagers dementie, beleidsadviseurs, consulenten woningcorporaties, medewerkers gemeentelijke toegang en ouderen.
Organisatie: Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Aanvullende informatie

Kosten: Gratis

SAVE-THE-DATE

Op vrijdag 30 september 2022 organiseert de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen de werkconferentie Toekomstbestendige Ouderenzorg in Drenthe: ‘Samen beslissen in beleid, innovaties en uitvoering’. De conferentie heeft een ochtend- en een middagprogramma en vindt plaats in het Provinciehuis in Assen.

In de komende jaren zal de bevolkingsopbouw sterk vergrijzen. Oudere inwoners, hulpverleners en bestuurders staan voor de gezamenlijke uitdaging om wonen, welzijn, welbevinden en (medische) zorg in Drenthe in de toekomst zo effectief en integraal mogelijk te organiseren.

Meld u meteen kosteloos aan >>

Ochtendprogramma

In het ochtendprogramma staan we stil bij de regiovisie en de doorontwikkeling van de ouderenzorg. Ouderen, bestuurders, managers en adviseurs presenteren verschillende initiatieven aan elkaar. Ook gaan we in gesprek over de ‘Routekaart’ voor de komende 4 jaar. Verder zullen wethouders Zorg, samen met bestuurders, het Convenant Drenthe Dementievriendelijk 2022-2026 ondertekenen.

Netwerklunch

Tussen de middag is er een netwerklunch, waar alle deelnemers van beide dagdelen elkaar kunnen ontmoeten, onder het genot van een hapje en een drankje.

Middagprogramma

In het middagprogramma gaan we samen met ouderen, beleidsadviseurs en professionals uit welzijn en zorg aan de slag om thema’s te concretiseren en te leren van elkaar. In verschillende werkateliers behandelen we thema’s als ouderenparticipatie, persoonsgerichte zorg & positieve gezondheid, woonwensen, bekostiging, schotten in het stelsel, Advance Care Planning (ACP), voorbereiding laatste levensfase en de dementievriendelijke samenleving.

Heeft u ideeën? Laat het weten!

Het programma van de werkconferentie is nog volop in ontwikkeling. Mocht u daar ideeën over hebben, dan kunt u die bij ons kenbaar maken.