OZOverbindzorg optimale communicatie rondom kwetsbare inwoners

Ieder mens verdient de best mogelijke zorg.
Om die zorg te bieden, heeft ieder mens ook anderen nodig; van zorgverleners tot mantelzorgers. Hoe beter iedereen over de zorg is geïnformeerd, hoe beter dit is voor de mens is die zorg nodig heeft.

OZOverbindzorg is een digitale tool. Via OZOverbindzorg worden alle mensen rondom de zorgvrager met elkaar verbonden en houden ze elkaar op de hoogte. Zo kent iedereen de juiste status en is geïnformeerd over een volgende stap. Deze vorm van samenwerken geeft rust. Voor de zorgvrager, maar ook voor alle betrokkenen om deze zorgvrager.
Met OZOverbindzorg verbeteren de mogelijkheden van ouderen om langer thuis te blijven wonen en voelen bijvoorbeeld mensen met een psychische kwetsbaarheid zich meer gesteund.

  • De cliënt houdt – zoveel mogelijk – zelf de regie
  • Netwerk op één centrale plek
  • Korte lijnen
  • Snelle informatie
  • Eenduidige informatie
  • Helder overzicht wie wat doet in het zorgproces
  • Samenwerking wordt eenvoudiger
  • Bijzonderheden in de zorgsituatie zichtbaar
  • Tijdige bijsturing
  • Voorkomen van problemen.

Sinds 2014 is Proscoop betrokken bij de invoering van OZOverbindzorg in Oost Nederland als communicatie- en informatiemiddel. Eerst in de plattelandskernen en daaropvolgend de stedelijke gebieden. Proscoop is betrokken geweest bij de implementatie in onder andere Twente, Achterhoek, Kampen en Zwolle. Sinds 2019 wordt OZOverbindzorg ingevoerd in de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen (kern Eerbeek). De schaalgrootte maakt de implementatie complex, de aanpak is anders en de inbreng van gemeenten groter.
De gemeenten maken met huisartsen, zorgaanbieders in de thuiszorg en GGZ afspraken om de samenwerking rondom kwetsbare thuiswonende inwoners te optimaliseren.

Rol Proscoop

Proscoop is overall-projectleider van de implementatie. Ons Scholingsbureau faciliteert de start- en trainingsbijeenkomsten voor professionals en mantelzorgers, die te maken hebben met kwetsbare inwoners die op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig hebben. Adviseur Anita Lahuis is de betrokken projectleider in regio Apeldoorn.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Proscoop adviseurs volgen opleiding ‘Design thinking’: belang inwoner staat voorop

Bij Proscoop hebben drie adviseurs de opleiding Design Thinking met succes afgerond. De i... Lees meer