Proscoop adviseurs volgen opleiding ‘Design thinking’: belang inwoner staat voorop

Bij Proscoop hebben drie adviseurs de opleiding Design Thinking met succes afgerond. De inwoner staat bij deze methodiek centraal door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Een methode die beter aansluit bij de behoefte van de inwoner en echt hún belang voorop stelt. De behoefte van de inwoner is de smeerolie in samenwerkingen en sluit goed aan bij Proscoop haar werkwijze populatiegericht werken, waar burgerparticipatie onderdeel van is.

Adviseur Melissa Davina: ‘In projecten zien we vaak dat er gedacht wordt dat we het perspectief van de inwoner kennen en het daarom niet hoeven uit te vragen. In de praktijk merken we dat we in taal, uitleg en vraag echt moeten aansluiten bij de behoeften en beleefwereld van de inwoner. Zo maken we het voor de inwoner (gebruiker) daadwerkelijk beter, aangenamer of duidelijker, waarbij beiden, zowel de inwoner als een organisatie, de vruchten van plukken.’

Echt luisteren met design thinking

‘Design Thinking helpt om te realiseren wat de overstijgende trap is van echt luisteren. Echt luisteren betekent – zonder oordeel, empathisch en zonder eigen agenda – samen tot nieuwe inzichten en verbeteringen komen zodat verbeteringen ook passen bij de doelgroep. Dit doen we gedurende het hele proces. We luisteren, pakken informatie samen, maken een keuze, leggen de keuze voor en luisteren weer. Er is continue afstemming in het proces en terugkoppeling met go/no go momenten.

We hoeven daardoor niets te verkopen, maar we vertalen alle input naar een werkbaar ontwerp. Het is een heel positief traject.’

Voorbeeld uit de praktijk

De adviseurs hebben ieder een bestaande casus genomen om aan de slag te gaan met Design Thinking. Onze adviseur Ayse Baltaci heeft deze methode toegepast binnen een project over Positieve Gezondheid. Ayse verdiepte zich in huisartsen en leerde dat ze in taal, uitleg en vraag beter kunnen aansluiten bij hun behoeften. Binnen de huisartsen zijn ook verschillende persona’s (een zeer gedetailleerde omschrijving van een gebruiker) te herkennen. Dit proces heeft geholpen om echt aan te sluiten bij hun wensen wat weer een positief effect had op het hele project Positieve Gezondheid.

Binnen Proscoop volgen de komende periode meerdere adviseurs de opleiding Design Thinking.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Medewerker aan het woord: Janneke Remmelts

Werken bij Proscoop betekent je inzetten om de zorg voor inwoners in de regio te versterk... Lees meer