Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners


Welzijn op Recept wordt vanaf de start in 2021 in de Achterhoek gemonitord. Het afgelopen jaar is ook het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd. Het doel van de monitor: inzicht krijgen in aantallen, successen en verbeterpunten en lerend evalueren met de betrokken professionals per gemeente. De resultaten van de evaluatie zijn beschikbaar in
deze factsheet.

Aan de monitor deden de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Doetinchem mee. In deze Achterhoekse gemeenten zijn in de periode januari 2021 tot en met oktober 2022 zo’n 169 welzijnsrecepten uitgeschreven. Een mooi resultaat!

Uit de monitoring blijkt ook dat de grootste groep deelnemers in de Achterhoek 70-plusser is. De leeftijdsverdeling is groot, de jongste deelnemer was 19 jaar en de oudste 95 jaar. Ook zat er veel diversiteit in de activiteiten die zijn ingezet: de seniorensoos, fietsles, zwemmen, iemand die zijn oude hobby weer oppakt of het vinden van een wandelmaatje.

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek richtte zich op de ervaringen van patiënten en professionals en succes- en verbeterpunten van Welzijn op Recept. Dit is opgehaald via vragenlijsten onder betrokken professionals, casuïstiek en interviews met huisartsen en praktijkondersteuners. De input die hier is opgehaald is erg waardevol voor het vervolg.

Gemeente: ‘Welzijn op Recept is een heel mooi concept dat zorgt voor meer kleur in het leven van inwoners die alleen nooit de stap zetten om mee te doen.’

Huisarts: ‘Zo mooi dat onze gedeelde visie steeds meer werkelijkheid wordt.’

Welzijnscoach: ‘Het huisbezoek geeft mij zoveel meer informatie en vooral begrip voor de problemen van de deelnemer’.

Rol Proscoop

Naast het uitvoeren van de monitoring is Proscoop ook projectleider van Welzijn op Recept in de Achterhoek. Welmoed Nijboer en Kyra Jansing zijn regionaal projectleider Welzijn op Recept Achterhoek.

Gerelateerde items

Welzijn op Recept

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de h... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer