Geplaatst op: 30 juli 2018

Arie Jongejan: Samenwerking rondom kind- en jeugdhulp is essentieel

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de ketenaanpak van kind- en jeugdproblematiek. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn geworden voor het inkopen en regisseren van jeugdzorg in alle vormen en gradaties; van lichte hulp aan gezinnen tot gespecialiseerde GGZ. Combineer dat met het gegeven dat de gemeenten tegelijk een bezuinigingsopdracht meekregen en het is duidelijk dat er een enorme (maatschappelijke) uitdaging bestaat op het gebied van de aanpak van kind- en jeugdproblematiek.

Organiseren van goede en passende zorg dichtbij

Je ziet dan ook dat overal in het land gemeenten in samenwerking met verzekeraars en het zorgveld, zoeken naar manieren om goede en passende zorg dichtbij te organiseren, tegen zo laag mogelijke kosten. Gemeenten en verzekeraars weten elkaar als zorginkopende partijen steeds vaker te vinden. Mijn verwachting is dat dat in de toekomst alleen maar meer wordt. Proscoop heeft als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) de unieke positie van neutrale speler die het veld goed kent en die de partijen bij elkaar brengt.

Samenwerking essentieel

Als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen jaren, is het dat samenwerking essentieel is. Wanneer er schotten blijven bestaan tussen de  verschillende domeinen is het onmogelijk goede zorg op een efficiënte manier aan te bieden en lopen de kosten heel vaak uit de hand.
In de regio van Proscoop zijn er hiervoor rondom kind- en jeugdproblematiek in de Achterhoek en in Assen pilots gestart. Prachtige projecten waarbij op een innovatieve manier samengewerkt wordt tussen het zorg- en het sociaal domein.
De gedachte achter deze pilots is dat huisartsenpraktijken en scholen belangrijke vindplaatsen zijn als het gaat om kind- en jeugdproblematiek. In de pilots wordt daarom gezocht naar manieren om de samenwerking rond deze vindplaatsen te optimaliseren. De gemene deler is dat zij de problematiek zo vroeg mogelijk willen signaleren, gericht willen verwijzen en daarmee de (duurdere) specialistische zorg reduceren.

Proscoop

Wij zijn als projectleider bij deze pilots betrokken. Wij monitoren:

  • kwaliteit
  • tevredenheid
  • kosten van processen
  • resultaten van lopende en nog te starten

pilots rondom jeugdhulp in de Achterhoek en Assen. In de brochure Pilots Kind- en jeugdhulp zijn resultaten en ervaringen te lezen die in de pilots zijn opgedaan en over de door Proscoop ingezette instrumenten.

 

 

Arie Jongejan
Directeur/bestuurder Proscoop

Gerelateerde items

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer