Geplaatst op: 9 juni 2021

Inkoppertje?!

Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij in de regio Drenthe en Flevoland betrokken bij projecten waarin we toewerken naar verbetering van de gezondheid, verbetering van de door patiënten ervaren kwaliteit van zorg tegen betaalbare kosten. Over het algemeen gaat dat over passende zorg, dicht bij de burger door middel van integrale, domein overstijgende samenwerking. Stuk voor stuk mooie trajecten die, doordat professionals, organisaties én patiënten elkaar beter leren kennen en begrijpen, de ondersteuning en zorg voor patiënten beter aansluit bij de behoefte: waardegedreven zorg.

Van ziekte naar gezondheid

Tegelijkertijd zien we dat gemeenten worstelen met overschrijdingen van hun Wmo budget, dat spreekuren van huisartsen vollopen met mensen met vragen op welzijnsgebied (tot 40% van de consulten!), dat huisartsen en sociale teams elkaar nog moeilijk vinden en dat preventie een lastig thema blijft. Om niet te spreken toenemende mentale belasting van inwoners door de aanhoudende Corona-crisis en de effecten die dat zal hebben op onze nationale gezondheid. Zo blijven we stoeien met het organiseren van de juiste ondersteuning en zorg op de juiste plek op het juiste moment.

In de discussienota Zorg voor de Toekomst wordt geconcludeerd dat we de transformatie moeten maken van ziekte en zorg naar gezondheid en welbevinden. Een logische stap, want een mens is toch veel meer dan zijn of haar aandoening? Maar hoe dan?

Duidelijk overzicht

Door onze verschillende activiteiten in het veld zien we gemotiveerde partijen die met elkaar ondersteuning en zorg toekomstbestendig willen organiseren. We horen over de zoektocht van gemeenten dat ze ‘iets’ met positieve gezondheid willen. Partijen zijn druk bezig met de opzet van initiatieven rond GLI. Integrale ouderenzorg Drenthe wordt in heel Drenthe in kernteams bij de huisartspraktijk georganiseerd vanuit een brede coalitie waar welzijn nadrukkelijk een rol heeft. Mooie bewegingen die aansluiten bij de visie dat ondersteuning en zorg integraal, persoonsgericht en dicht bij de patiënt moet worden georganiseerd.

Toch constateren we dat deze initiatieven maar al te vaak los van elkaar bestaan, wat het lokale zorglandschap er niet overzichtelijker op maakt. Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar meer samenhang en verbinding weten te organiseren?

Welzijn op Recept

In een aantal gemeenten is Proscoop betrokken bij de implementatie van Welzijn op Recept (WoR), enerzijds een werkwijze om met patiënten in de huisartsenpraktijk vanuit positieve gezondheid ‘het andere gesprek te voeren’ zodat beter kan worden aangesloten bij de waarden en beleving van de patiënt (‘Wat vind jij belangrijk?’). Anderzijds een concrete infrastructuur om patiënten met vragen die welzijnsgerelateerd zijn, te verwijzen naar de welzijnscoach. Die op zijn of haar beurt de vraag vanuit de domeinen van positieve gezondheid verder kan verhelderen en mensen kan doorgeleiden naar die interventies die het best passen bij de waarden en behoefte van die persoon.

Zo vormt WoR vanuit positieve gezondheid en met korte lijnen tussen zorg en welzijn, een paraplu over al het aanbod wat er lokaal wordt georganiseerd; het gespecialiseerde of reguliere beweegaanbod (GLI), de kernteams, sociale teams, vrijwilligers activiteiten, schuldhulpverlening, enzovoort met als kern de huisarts en de welzijnscoach, de ultieme samenwerking tussen zorg en sociaal domein, dichtbij de inwoner van de wijk.

Welzijn op Recept is zeker geen ‘panacee voor al uw aandoeningen en ongemak’. Maar wellicht een stapje in de goede richting om gezondheid uit de zorg te halen en meer samenhang te creëren in alle goede initiatieven. De bal ligt klaar, alle componenten zijn aanwezig. Inkoppertje?!

Wij willen deze uitdaging wel aangaan. En u?

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Welzijn op Recept in Drenthe en Flevoland? Neem dan contact met mij op.

 

 

Noot: Proscoop heeft het initiatief genomen om in Drenthe en Flevoland lokale initiatieven rond Welzijn op Recept te inventariseren om overzicht te creëren wat de stand van zaken is en waar behoefte aan is. De gedachte is om partijen (waar gewenst) te ondersteunen en (indien gewenst) een (bovenregionaal) lerend netwerk WoR op te zetten.

Gerelateerde items

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Welzijn op Recept

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de h... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer