Geplaatst op: 23 september 2022

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

‘Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de regio. Dit bevestigt het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen week. Het akkoord biedt zowel kansen als financiering om als regionale partijen hier zelf invulling aan te geven. Op een manier die past bij de regio én bij de behoeftes van de inwoners. Dat sluit mooi aan bij de ideeën en wensen van samenwerkingspartners zoals wij dit in ons werkgebied tegenkomen.

Met name op de volgende thema’s uit het IZA hebben we als ROS Proscoop, vanuit verschillende rollen, op regionaal niveau kennis en ervaring met:

  • Regionale samenwerking
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg
  • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz
  • Gezond leven en preventie
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (en dan toegespitst op huisartsenzorg)
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling

We focussen op gezondheid in plaats van ziekte, zetten in op veerkracht en denken in perspectieven. Als ROS Proscoop werken we dus verder, samen met andere partners in de regio van ons werkgebied aan passende, toegankelijke en toekomstbestendige zorg!’

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

In de week van 7 t/m 11 november is het Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer