Geplaatst op: 7 december 2020

‘Mensen bij elkaar brengen in energievolle samenwerkingen’

Dorien van der Wal – Pardijs werkt vanaf september als adviseur voor Proscoop. Op basis van haar ruime ervaring als beleidsmedewerker binnen het sociale domein vormt zij een waardevolle aanvulling op ons team. In dit artikel leest u meer over haar drijfveren en haar keuze voor Proscoop.

Vertel eens iets over je studie en professionele achtergrond?

Dorien: ‘De eerste studie die ik heb gevolgd was SPH Social Work bij het Saxion in Enschede. Op dat moment wist ik al dat ik daarna verder wilde studeren, maar nog niet precies welke studie goed bij mijn interesses zou passen. De zorg trok mij, maar dan meer op het vlak van beleid en onderzoek. Ik besloot na SPH Social Work een jaar de tijd te nemen om mij te oriënteren op een vervolgstudie. Tijdens die oriëntatieperiode werkte ik in de gehandicaptenzorg. Vervolgens koos ik voor een Master Sociologie over vraagstukken van beleid en organisatie waarin ik mijn praktijkachtergrond kon combineren met de theorie. Bovendien trok het stuk onderwijs in beleid binnen deze Master mij aan.’

‘De eerste periode na afronding van mijn Master Sociologie bleek het lastig om een passende baan te vinden. Ik werkte daarom eerst in de zorg voor ouderen met dementie en somatische problematiek. Vervolgens kreeg ik de kans om bij de gemeente Oost Gelre aan de slag te gaan als beleidsmedewerker in het Sociaal Domein. Theorie en praktijk kwamen daarin mooi samen. Ik werkte zes en een half jaar in deze functie waarin na verloop van tijd mijn focus op gezondheidszorg en preventie kwam te liggen.’

Waarom koos je voor Proscoop?

‘In mijn functie als beleidsmedewerker bij de gemeente Oost Gelre maakte ik kennis met verschillende adviseurs van Proscoop. Ik vond het toen al een mooie en actieve organisatie die altijd staat voor de verbinding tussen zorg en welzijn. Proscoop vormt de extra schakel tussen alle organisaties daaromheen en die verbindende rol trok mij. Ik denk dat het zonder organisatie- of financieel belang beter mogelijk is om een helicopterview te houden en oog te hebben voor iedereen.’

Wat ga je doen in het team van adviseurs?

‘Vanwege corona werken we vrijwel volledig op afstand, dat gold ook voor mijn inwerkperiode. Toen ik startte in september ben ik in het begin een paar keer naar kantoor gegaan. Daardoor heb ik een deel van mijn collega’s persoonlijk leren kennen, maar sommige mensen heb ik nog niet ontmoet. Binnen deze online omstandigheden moest ik daar een beetje mijn weg in vinden. Het scheelt wel dat ik de helft van het team al ken vanuit mijn vorige werk bij de gemeente.’

‘Inmiddels ben ik aan de slag gegaan met verschillende projecten. Bijvoorbeeld met het project ‘Welzijn op Recept’ in de Achterhoek en projecten rondom ‘Kansrijke start’. We werken binnen ons team adviseurs in duo’s of trio’s waarbij we kijken waar ieders kracht ligt. Naast gemeentegerichte projecten wil ik mij graag verbreden.’

Waar krijg je energie van in je werk?

‘Het verbinden en activeren van mensen en groepen is iets wat mij altijd erg aanpreekt. Samen gelijke doelen stellen en najagen. Het motiveert mij om mensen bij elkaar te brengen in energievolle samenwerkingen. We doen het uiteindelijk voor de eindgebruiker, de klant of de patiënt. Daarom vind ik het belangrijk dat ook zij bij de samenwerking worden betrokken. Dat doe ik door veel contacten te maken, mensen op te zoeken, bij elkaar te brengen en vooral het doel helder te krijgen met elkaar. Juist omdat ik geen organisatiebelang heb lukt dat makkelijker.’

Wat maakt voor jou een geslaagde dag?

‘Als ik motiverende en inspirerende gesprekken heb gehad met mensen. Dat we weten waar we voor gaan en samen een doel hebben vastgesteld, dan ga ik vol energie weer naar huis. Ik vind het een uitdaging om weerstand weg te nemen. Dat doe ik door mensen op verschillende manieren te overtuigen om ergens op een andere manier naar te kijken. Het is de kunst om uit bezwaren vanuit randvoorwaardelijke zaken zoals financiering en organisatiebelangen te kunnen stappen. Als dat niet mogelijk is zoek ik waarin we elkaar dan wél vinden en meestal haal ik daar iets uit.’

 

Dorien van der Wal-Pardijs
dorien.van.der.wal@proscoop.nl
06 – 82 85 34 49

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer