Geplaatst op: 18 augustus 2021

Pilot Preventie met eHealth in Noordoostpolder

Huisartsenpraktijk Marknesse is bezig om de samenwerking in de wijk vorm te geven. In 2019 startte de praktijk met ‘Wandelen op Recept’ en in 2021 werd Welzijn op Recept geïmplementeerd. Huisarts Lianne Mulder is enthousiast over deze ontwikkeling, maar wil nog een stap verder. Want hoe bereik je de mensen die niet in de spreekkamer komen? En hoe zorg je ervoor dat ook deze groep baat heeft bij de gezondheidswinst die te behalen valt? Daarom startte Lianne Mulder de pilot Preventie met eHealth in Noordoostpolder. 

Lianne Mulder: ‘Welzijn op Recept past in de verandering van denken over gezondheid: wij artsen willen niet alles met medicijnen oplossen, maar benaderen we patiënten meer holistisch. In mijn praktijk zie ik veel patiënten die lichamelijke klachten hebben zonder medische aanleiding. Met Welzijn op Recept kijken wij wat iemand wél kan, ondanks beperkingenIk verwijs patiënten door naar de praktijkondersteuner welzijn. De POH-Welzijn inventariseert het probleem en zoekt een passende, helpende activiteit. We versterken zo de zorg in de eerste lijn en voorkomen oneigenlijke zorg.’  

Waarom heb je het initiatief genomen om de pilot ‘preventie met eHealth’ te starten
‘30% van de inwoners van Noordoostpolder is laagopgeleid. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat zij zich minder bewust zijn van de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst. Zij nemen hier dan ook geen initiatief voor.* Wij willen als praktijk graag bijdragen aan een effectieve en integrale aanpak om verschillen in gezondheid te verkleinen.  

Hiervoor is het nodig dat innovaties inclusiever worden, zodat de gezondheidswinst ten goede komt aan alle patiënten. Nu bereiken we alleen de patiënten die op het spreekuur komen. We willen de groep patiënten bereiken die onder de radar blijft, omdat er vaak andere problemen en prioriteiten spelen.  

Hoe is de pilot ‘preventie met eHealth’ opgezet? 
‘Wij willen inwoners actief benaderen om de vragenlijst ‘Mijn Positieve Gezondheid’ in te vullen. Pharos denkt met ons mee hoe we dit kunnen vormgeven, zodat we ook de groep mensen bereiken die niet in de spreekkamer komt. Door het invullen van deze vragenlijst willen wij deze groep bewust maken van hun gezondheid en leefstijl. Daarnaast bieden wij een stimulans om dit, waar nodig, te verbeteren.’  

Welke (maatschappelijke) winst verwacht je te behalen? 
‘We hebben contact gelegd met VitaValley. Via hun leernetwerk hebben wij gehoord van lopende pilots in andere steden. Zij hebben ons geholpen om de maatschappelijke impact en de kostenverschuiving (van medisch specialistische zorg naar sociaal domein) in kaart te brengen. Met een Social Return on Investment (SROI) is duidelijk geworden dat elke geïnvesteerde euro een maatschappelijke winst oplevert ter waarde van zo’n 3 euro. De belangrijkste oorzaken voor deze winst zijn een toename in de kwaliteit van leven en een afname van de zorgkosten.’ 

Wat is jouw toekomstdroom in relatie tot deze pilot? 
‘Het is mijn wens om deze pilot in de hele gemeente Noordoostpolder uit te rollen. Hiervoor zijn vanuit de praktijk onder andere gesprekken geïnitieerd met de gemeente en zorgverzekeraar. Ik hoop hen ervan te overtuigen dat de pilot bijdraagt aan de organisatie van toekomstbestendige en doelmatige (huisartsen)zorg en het verminderen van gezondheidsverschillen tussen inwoners in de Noordoostpolder.’ 

*Bron: Pharos 

Gerelateerde items

Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zo veel mogelijk voorkomen van... Lees meer

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzo... Lees meer

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 m... Lees meer