JOGG en Achterhoek in Beweging

Ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd. Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten en worden vaker gepest.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land streven zij naar een samenleving waarin de omgeving verleidt tot gezond gedrag. In de JOGG-aanpak wordt iedereen in een stad, dorp of wijk aangezet om gezond te eten. Bewegen wordt gemakkelijker en aantrekkelijker gemaakt. Jongeren en hun ouders staan in de aanpak centraal. Maar ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf werken mee.
Achterhoek in Beweging – gezonde jeugd is een initiatief de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre Oude IJsselstreek en Winterswijk. Er wordt, samen met partners in zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport gewerkt aan bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator). Met Achterhoek in Beweging is er een dynamisch platform, waar alle regionale en lokale ambities, initiatieven, mensen en middelen bij elkaar komen.

JOGG

Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst omarmen de JOGG-aanpak omarmen. De vijf gemeenten sloten zich begin 2015 voor drie jaar samen aan bij JOGG. Een subsidie van de provincie Gelderland maakte dit mede mogelijk. In elke gemeente werd een JOGG-regisseur aangesteld om een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. De coördinatie van de regionale samenwerking was in handen van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

De activiteiten die door JOGG op gang zijn gekomen hebben tussen 2015 en 2017 succesvolle resultaten opgeleverd. Kinderen eten gezonder en bewegen meer, zo blijkt uit onderzoek van het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid. Het percentage kinderen van 5 tot 14 jaar met overgewicht daalde in de vijf gemeente van 13% in 2013 naar 11% in 2017. Dit resultaat is mede behaald doordat de gemeenten intensief hebben ingezet op een verbetering van de leefstijl van de kinderen. Ook richtten zij zich op een betere begeleiding en zorg voor kinderen die al overgewicht hebben.

De gemeenten zijn enthousiast over de JOGG-aanpak en de behaalde resultaten. Daarom hebben zij de aansluiting bij JOGG met drie jaar verlengd.

Achterhoek in beweging

Het platform In de Achterhoek heeft gekozen voor lokaal maatwerk. De aanpak en uitvoering van het programma verschilt per gemeente.
Proscoop zet vooral in op slim en effectief verbinden van preventie en zorg en speelt oplossingsgericht in op de lokale situatie. In de werkgroep ‘verbinden preventie en zorg (VPZ)’ is een ketenaanpak opgesteld, waarbij staat wie wat doet in de fases: signaleren, diagnose, behandeling en nazorg.
Tijdens de werkgroepbijeenkomsten bleek dat het bespreekbaar maken van overgewicht een heikel punt is. Iemand aanspreken op overgewicht en stimuleren naar ander gedrag blijkt lastig. Proscoop ontwikkelde daarom een gerichte training voor deelnemers aan de werkgroepen VPZ. Deze training ‘motiverende gespreksvoering’ is op maat gemaakt en helpt zorg- en hulpverleners na signalering van overgewicht, de juiste aanspreekvorm te vinden. Deelname aan deze workshop is gratis en loopt via de trekkers van de werkgroepen rond VPZ.

Rol Proscoop

Onze adviseur Rudie van den Berg is betrokken in het traject ketenaanpak JOGG in Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst, en maakt deel uit van de Stuurgroep ‘Achterhoek in Beweging’, en coördineert de samenwerking tussen zorgverleners, gemeenten, scholen en sport in de werkgroep ‘verbinden preventie en zorg (VPZ)’.

 

 

 

Gerelateerde items

Waarop letten bij de aanschaf van beeldbellen

De uitbraak van het Covid-19 virus dwingt de zorgsector om digitale zorg in te zetten, en... Lees meer

Tijdelijk gesloten! – Financiële hulp door Noodregeling digitale zorg thuis

Tijdelijk gesloten 27 maart 2020 - 13.30 uur - De SET COVID-19 is (tijdelijk) g... Lees meer

Dienstverlening aangepast!

We bevinden ons in een ongekende situatie. Huisartsen, ziekenhuizen, GGD- en en overheden... Lees meer