Geplaatst op: 9 juni 2021

7 juli – webinar Lancering Achterhoekmonitor: Gezondste Regio

Op 7 juli 2021 van 15.30-17.00 vindt via een online webinar de officiële lancering plaats van de ‘Achterhoekmonitor: Gezondste Regio’. Deze monitor is een verdieping op de brede Achterhoekmonitor en bevat informatie over de gezondheid van de inwoners van de Achterhoek, de kwaliteit van zorg en de kosten van de zorg. Het webinar is voor iedereen toegankelijk maar is vooral interessant voor professionals in de zorg, die zich richten op de transitie in de zorg (naar preventie en zorginnovatie).

Programma

  • Woord van welkom door Arie Jongejan (dagvoorzitter en gespreksleider) en korte introductie Achterhoek Monitor door Willem Buunk (voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor)
  • Interview met Rob Jaspers (voorzitter thematafel ‘De Gezondste Regio’) over de gezondste regio en het hoe en waarom van deze verdiepende monitor
  • Korte rondleiding door de monitor door Jantien Heideman, adviseur bij Proscoop en voorzitter van de stuurgroep Informatiemanagement Gezondste Regio
  • Panelgesprek : inzoomen op gezondheid, kwaliteit en kosten met bestuursleden Jacqueline Baardman van GGD Noord Oost Gelderland, Erwin Bomers van Slingeland Ziekenhuis en Gerben van Ommeren van Menzis

Aanmelden en vooraf vragen formuleren

U kunt zich via de website van 8rhk.nl voor dit webinar aanmelden.
Na inschrijving krijgt u toegang tot de monitor zodat u alvast een kijkje kunt nemen. Ook kunt u vooraf vragen formuleren en voor 5 juli aan ons mailen via Jantien Heideman, adviseur Proscoop.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer