Geplaatst op: 11 maart 2021

Aa en Hunze, Coevorden en Hardenberg aan de slag met Positieve Gezondheid

Binnen de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden en Hardenberg werken diverse (lokale) organisaties in meer of mindere mate volgens het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. De wens is om te komen tot een gemeenschappelijke visie op Positieve Gezondheid en hiermee het gedachtengoed breed te omarmen en te borgen binnen én buiten het sociaal domein. Proscoop verzorgde een aantal inspiratie- en werksessies om de gemeenten te ondersteunen.

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal vanuit Positieve Gezondheid en daarmee het verbreden van het denken over gezondheid en ziekte is de eerste stap. Daarnaast hopen de gemeenten te inspireren en uit te nodigen mee te denken en te participeren. Van belang is verankering van de visie dat gezondheid van ‘ons allemaal’ is en een ieder vanuit zijn of haar professie hieraan bijdraagt. Tot slot willen de gemeenten een cultuur en structuur creëren waarin Positieve Gezondheid is geborgd en zich verder ontwikkelt.

Carin de Jonge, consulent Mantelzorg bij Impuls Aa en Hunze: “Tijdens de online inspiratiesessie Positieve Gezondheid werden we geïnformeerd en enthousiast gemaakt om Positieve Gezondheid zelf te gaan toepassen in de praktijk. Maar hoe pak je dit nu het beste aan binnen je eigen werk en hoe ga je het “andere gesprek” aan met je cliënten? Met deze vragen gaan we deze maand van start in de eerste online werksessie Positieve Gezondheid voor de deelnemers van het MDO van een huisartspraktijk in Gieten. We kijken er allemaal erg naar uit!”

Anders denken, anders doen

In de gezondheidszorg is een beweging gaande. Niet langer staat ziekte en zorg centraal, maar steeds vaker gaat het over preventie en leefstijl. Waar preventie zich richt op het voorkomen van ziekte, wil Proscoop gezondheid creëren en bevorderen. Dit begint volgens ons niet pas in de spreekkamer bij de professional wanneer mensen (bijna) ziek zijn, maar veel eerder. Werken vanuit gezondheid als vertrekpunt betekent een ander gesprek voeren en anders handelen. De zorg transformeren, betekent dan ook niet alleen anders denken, maar ook anders doen.

Irma Twickler is beleidsadviseur sociaal domein bij de Gemeente Aa en Hunze: “Positieve Gezondheid vind ik belangrijk, omdat je breder naar het begrip gezondheid kijkt, dan alleen maar de afwezigheid van ziekte. Onze maatschappij is nu zo gericht op het bestrijden van ziekte, dit is niet langer houdbaar. Kwaliteit van leven, kijken naar achterliggende problematiek bij gezondheidsproblemen en investeren in gezondheid, zijn aspecten die horen bij Positieve Gezondheid, maar ook goed aansluiten bij onze gemeentelijke visie.”

Rol van Proscoop

Proscoop begeleidt de gemeenten Aa en Hunze, Hardenberg en Coevorden bij het verder verspreiden van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit doet Proscoop door inspiratiesessies en werksessies te houden voor professionals uit het zorg- en sociale domein.

Wilt u aan de slag met Positieve Gezondheid en dit inbedden in uw organisatie of netwerk? Neem hiervoor contact op met Ayse Baltaci of Chantal Walg.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Samenwerken aan Positieve Gezondheid in Aalten

Op donderdag 29 september vond in Aalten de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Positieve Gezond... Lees meer