Aandacht voor landelijke campagne Wachtlijst GGZ

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij aanpak van de wachtlijsten in de GGZ. Met een landelijke campagne ‘Weg van de wachtlijst’ zetten koepelorganisaties in op deze voorlichting. Er is een website – wegvandewachtlijst.nl ontwikkeld waar patiënten kunnen vinden wat ze zelf kunnen doen, bij wie ze terecht kunnen en waar ze recht op hebben. Patiënten die op een wachtlijst staan voor specialistische GGZ kunnen hier terecht.
De website biedt ook voorlichting en informatie voor professionals. Via een bestelformulier is een toolbox met voorlichtingsmateriaal voor de wachtkamer te bestellen.

Landelijke campagne

GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op GGZ en hebben hun krachten gebundeld. Recent zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om per 1 juli 2018 de behandelingen in de GGZ weer binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen. Deze gezamenlijke aanpak, aanvullend op de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders. Er is eind 2017 een start gemaakt met regionale taskforces en een verdiepend onderzoek met het doel om knelpunten in de wachttijden op te lossen.

Bij de afspraken met VWS zijn betrokken:

  • GGZ Nederland
  • MIND
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • P3NL
  • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland (V&VN)
  • MeerGGZ betrokken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de voortgang op de gemaakte afspraken monitoren.

Rol Proscoop

Proscoop organiseert de samenwerking tussen partijen met de burger als uitgangspunt, ook op het gebied van GGZ, enkele voorbeelden:
GGZ samenwerkingsverband (lokaal en regionaal) 
Proscoop initieert, adviseert en ondersteunt bij de realisatie van lokale en regionale samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn (lokaal), Platform Psychische Zorg in Drenthe, Programmagroep GGZ in de regio Achterhoek en GGZ huis Zwolle. Afspraken tussen huisartsen en GGZ-zorgaanbieders in de regio Arnhem over verwijzen, terugverwijzen en ontslag van GGZ-cliënten.
In het verlengde van deze samenwerkingsverbanden maken we knelpunten in de regio inzichtelijk en gaan daarmee aan de slag met betrokken zorgaanbieders, patiënten en financiers. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van wachttijdproblematiek in de GGZ in de regio Achterhoek.
Zorgpaden GGZ
Proscoop initieert, adviseert en ondersteunt bij de ontwikkeling van (nieuwe) zorgpaden en de implementatie hiervan.
SOLK / psychosomatiek
Proscoop initieert, adviseert en ondersteunt bij de aanpak van SOLK problematiek en realisatie van psychosomatische netwerken, zoals het netwerk in de Stedendriehoek en Zwolle e.o.
Verslavingszorg/afbouw benzo’s
Proscoop initieert, adviseert en ondersteunt bij de aanpak van verslavingsproblematiek. Voorbeeld hiervan is de beschrijving zorgketen verslavingsproblematiek in de regio Achterhoek, en het verder concretiseren daarvan door het ondersteunen en uitvoeren van lokale pilots met zorgaanbieders,, wijkteams en andere betrokkenen in het sociaal domein.
Proscoop heeft de website Benzodiazepinen? Schrijf ze wijs voor! ontwikkeld die huisartsenpraktijken helpt het benzogebruik bij patiënten af te bouwen.

Gerelateerde items

GGZhuis: makkelijker zorgproces voor mensen met psychische klachten | Jaarbericht 2018

Het jaarbericht 2018 geeft een inkijkje in een aantal projecten dat Proscoop vorig jaar h... Lees meer

Congres voor POH GGZ | GGZ in de huisartsenpraktijk | 11 oktober 2018

Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) organiseert op donderdag 11 oktober een co... Lees meer

Regionale Inspiratiesessies samenwerking HAP & GGZ

Wat is nodig om de juiste acute psychiatrische hulpverlening tijdig beschikbaar te maken ... Lees meer