Geplaatst op: 5 december 2019

Aandacht voor ondervoeding kwetsbare ouderen

Ondervoeding bij ouderen komt vrij vaak voor, maar wordt niet of onvoldoende gesignaleerd. Vijftien tot dertig procent van de thuiswonende ouderen is ondervoed. En nu mensen langer thuis wonen, is de verwachting dat het aantal mensen met ondervoeding toeneemt. Het is een sluimerend probleem en een belangrijke factor voor toename van kwetsbaarheid. Zelfs als er zorg is, wordt ondervoeding vaak niet herkend.
​Ondervoeding is een acute of chronische toestand waarbij een tekort of disbalans van energie, eiwit en andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, functioneren en klinische resultaten.
Bron: Stuurgroep Ondervoeding.
Het verminderen van ondervoeding bij kwetsbare ouderen vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende professionals, ouderen en mantelzorgers.Op verschillende plekken in Nederland werken professionals vanuit verschillende invalshoeken aan bewustwording en betere onderlinge afstemming, waaronder in Apeldoorn en Zwolle.

Apeldoorn: Samenwerking sociaal en medisch domein

Sinds 2017 wordt in Apeldoorn ondervoeding bij kwetsbare ouderen onder de aandacht gebracht van zorg- en hulpverleners. Beide domeinen (sociaal en medisch) werken samen rondom kwetsbare ouderen die ondervoed zijn of dreigen te worden. Zo zijn er duidelijke afspraken over signalering, opvolging, verwijzing en behandeling. Met als doel de prevalentie van ondervoeding bij ouderen in Apeldoorn te verlagen met drie tot vijf procent in de komende vijf jaar. Daarmee conformeren alle partners in de samenwerking zich aan de doelstelling van de landelijke stuurgroep ondervoeding (www.stuurgroepondervoeding.nl).

De samenwerking in Apeldoorn is bijzonder te noemen door de brede samenstelling qua betrokken professionals en de aandacht voor beweging bij ondervoeding.

In de regiegroep vinden gemeente, ouderenadviseur, GGD, ziekenhuis, huisarts, diëtist, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en ergotherapeut elkaar. Deze groep heeft het zorgpad met de samenwerkingsafspraken ontwikkeld. Zo is een breed draagvlak ontstaan, waarmee de kans op signalering van ondervoeding is vergroot.
Door te werken aan meer spiermassa en spierkracht wordt de conditie beter. Daarom is er naast voeding ook aandacht voor beweging. In het zorgpad, maar ook in de scholing voor huisartsen heeft beweging specifiek voor ouderen een plek. Een fysiotherapeut en een diëtist verzorgen samen deze scholing.
Het zorgpad wordt sinds november 2019 in Apeldoorn gebruikt.

Zwolle: Onderzoek betere signalering

In Zwolle is een projectgroep gestart om preventief ondervoeding te signaleren en tegen te gaan. Dit project is geïnitieerd door het Isala Ziekenhuis. De projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van wijkverpleegkundigen, huisartsen en eerste en tweedelijns diëtiek. Daarnaast wordt een klankbordgroep samengesteld, waarin o.a. de paramedische disciplines vertegenwoordigd zijn.
De projectgroep maakt dankbaar gebruik van het Zorgpad en de Signaleringskaart uit Apeldoorn.
De projectgroep werkt samen met het lectoraat De Gezonde Stad van Hogeschool Windesheim. Studenten die de minor ‘De Gezonde Stad’ volgen, doen onderzoek naar de vraag hoe sociaal domein, vrijwilligers en mantelzorgers een bijdrage kunnen leveren aan signalering en voorkomen van ondervoeding bij kwetsbare 70-plussers in Zwolle. Eerste resultaten worden in 2020 verwacht.

Bron: Nieuwsbrief Beter Oud

Gerelateerde items

Hoger risico op ondervoeding door coronamaatregelen

Ongeveer 15 tot 20% van de thuiswonende ouderen van 70+ is ondervoed. Ondervoeding zorgt ... Lees meer

Signaleren ondervoeding kwetsbare ouderen in coronatijd

Ondervoeding bij ouderen komt vaak voor en wordt niet of onvoldoende gesignaleerd. In dez... Lees meer

Kick-off Zorgpad en signaleringskaart ondervoeding ouderen in Apeldoorn

Ondervoeding komt voor bij 15 tot 30 procent van de thuiswonende ouderen. Aandacht voor d... Lees meer