Geplaatst op: 21 maart 2019

Achterhoek de gezondste regio, dat doen we samen!

Sinds september 2018 is er een nieuwe samenwerking in de Achterhoek: Achterhoek Board. Deze samenwerking bestaat uit ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden uit de Achterhoek. Onder de Board vallen zes thematafels, waarin wordt samengewerkt aan de inhoud en de vertaling in concrete projecten. Doel is de Achterhoek sterker, slimmer, mooier, meer leefbaar, beter bereikbaar en gezonder te maken. 

Visie

De Achterhoek is een uniek gebied met een grote potentie voor ontwikkeling. Sterke randvoorwaarden zijn de prachtige woon- en werkomgeving, de bloeiende en innovatieve economie en de cultuur van samenwerken en vertrouwen. De potentie zit in de versterking en verbreding van de Achterhoek als open innovatiesysteem, de ruimte voor experimenteren en in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving zoals de woningen, het buitengebied en de bereikbaarheid. 

Doelen

Eén van de zes thematafels waarin wordt gewerkt aan het uitvoeren van deze visie is de Gezondste Regio. Deze tafel richt zich op vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn, zodat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners toeneemt. Het werkt aan een verschuiving naar slimmere zorg en het voorkomen van ziekten. Hiervoor zijn een aantal lange termijn doelen opgesteld: 

  • De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie.
  • Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid. 
  • Er is een stimulerend, bereikbaar en betaalbaar netwerk van gezondheids- en ondersteuningsdiensten beschikbaar voor de Achterhoeker. 

Preventie en zorginnovatie

Door te investeren in preventie kunnen we een groot aantal ziektes voorkomen, waardoor minder ingrijpen nodig is. Als we als samenleving een gezonde leefstijl (gezonde voeding, niet roken, matig met alcohol en voldoende bewegen) normaal te vinden, zal op de lange termijn minder zorg (ingrepen, medicijnen, hulpmiddelen) nodig zijn. Daarnaast biedt zorginnovatie de mogelijkheid voor slimme oplossingen zodat alle inwoners van de Achterhoek goede zorg kunnen blijven ontvangen. Denk aan zorg op afstand via de tablet en de ontwikkeling van een digitale, veilige, persoonlijke gezondheidsomgeving. 

Rol Proscoop

Proscoop, in de persoon van Arie Jongejan, maakt deel uit van de thematafel de Gezondste Regio. Binnen de thematafel zit de energie om projecten breed gedragen voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Adviseur Welmoed Nijboer heeft zitting in de bijbehorende regiegroep voor preventie en het accounthoudersoverleg zorginnovatie. Daarnaast is zij (West-Achterhoek) samen met adviseur Wilma Nijenhuis (Oost-Achterhoek) aanspreekpunt in de regio.

Eén van de onderwerpen die we integraal gaan oppakken is data- en informatiemanagement. Samen met onder andere GGD, Santiz en gemeenten willen we data verbinden zodat we nog beter in beeld hebben hoe het ervoor staat in de Achterhoek op het gebied van gezondheid en meedoen.

Meer informatie

Benieuwd wat de bestuurders van zorginstellingen, organisaties en gemeenten aan deze thematafel met elkaar bespreken? Je vindt hier meer informatie en de meest recente nieuwsbrieven.

Gerelateerde items

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer