Geplaatst op: 30 juli 2018

Achterhoek in beweging – gezonde jeugd

Achterhoek in Beweging – Gezonde jeugd is een initiatief van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre Oude IJsselstreek en Winterswijk. Er wordt, samen met partners in zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport gewerkt aan bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator).

Verbinden preventie en zorg

Door het platform Achterhoek in Beweging is er een dynamische samenwerking ontstaan, waar alle regionale en lokale ambities, initiatieven, mensen en middelen bij elkaar komen. De aanpak en uitvoering van het programma verschilt per gemeente. Er is gekozen voor lokaal maatwerk.
Proscoop coördineert de samenwerking tussen zorgverleners, gemeenten, scholen en sport in de werkgroep ‘verbinden preventie en zorg (VPZ)’. Deze werkgroep heeft een lokaal ketenaanpak opgesteld. In deze ketenaanpak is duidelijk omschreven wie wat doet (in de fases: signaleren, diagnose, behandeling en nazorg).

Training helpt bij gesprek

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten bleek dat het bespreekbaar maken van overgewicht een heikel punt is. Iemand aanspreken op overgewicht en stimuleren naar ander gedrag blijkt lastig. Proscoop ontwikkelde daarom een gerichte training voor deelnemers aan de werkgroepen VPZ. Deze training ‘motiverende gespreksvoering’ is op maat gemaakt en helpt zorg- en hulpverleners na signalering van overgewicht, de juiste aanspreekvorm te vinden. Deelname aan deze workshop is gratis en loopt via de trekkers van de werkgroepen rond VPZ.

Rol Proscoop

Proscoop initieert en coördineert om slim en effectief verbinden van preventie en zorg te realiseren. Onze adviseur Rudie van den Berg maakt deel uit van de Stuurgroep ‘Achterhoek in Beweging’.

Gerelateerde items

Webinar Geïntegreerde regionale data infrastructuur Achterhoek (GeRDA) groot succes

Woensdag 11 mei hebben ruim 50 bestuurders en andere geïnteresseerden kennis genomen van ... Lees meer

Hotspottersaanpak Achterhoek

In de Achterhoek start een pilot bij veelgebruikers in zorg en sociaal domein. De hotspot... Lees meer

De Achterhoek Rookvrij Challenge: bewustwording rookvrije organisatie

Op maandag 6 september 2021 was het zover. Bijna 18 Achterhoekse organisaties gingen met ... Lees meer