Geplaatst op: 26 februari 2020

Achterhoek Rookvrij; op weg naar een rookvrije generatie

Roken is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in Nederland. In de Achterhoek zijn de krachten gebundeld en wordt stevig ingezet op stoppen met roken en preventie start niet met roken. Op weg naar een rookvrije generatie door de handen ineen te slaan. Hoe pakt de Achterhoek dat aan, en welke rol heeft Proscoop hierbij? 

Welk doel?

Er zijn drie hoofddoelen geformuleerd:

  • Voorkomen dat jongeren gaan roken;
  • Voorkomen dat er wordt meegerookt/creëren van een rookvrije omgeving;
  • Ondersteunen van rokers bij het stoppen.

Per hoofddoel en zo mogelijk per doelgroep (bijvoorbeeld jeugd, lage SES, aanstaande ouders, werknemers) worden bestaande interventies in kaart gebracht en aangeboden. Dit gebeurt zowel vanuit preventie en zorg als vanuit de leefomgeving (denk aan het publieke domein, sportclubs, speeltuinen etc.).
De verwachting is dat het project Achterhoek Rookvrij tot een brede infrastructuur leidt, van waaruit in de toekomst andere gezondheids- en welzijnsthema’s kunnen worden opgepakt. Een nevendoel van het project is dan ook dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden en nog efficiënter met elkaar samenwerken.

Wat wordt er gedaan? 

Het project Achterhoek Rookvrij wordt vormgegeven door een werkgroep met de volgende partijen: HZOIJ, gemeente Doetinchem, HZOA (Huisartsenzorg Oost-Achterhoek), GGD Noord-Oost Gelderland, Iriszorg en Santiz. Door de samenstelling van de werkgroep is het mogelijk om tot een ketenbrede aanpak te komen: van collectieve preventie tot en met tweedelijnszorg (medische noodzaak). Op deze manier kan meer impact worden gegenereerd dan in de huidige situatie, waarin partijen zich afzonderlijk van elkaar met het thema roken bezighouden.

Campagne Achterhoek Rookvrij

Een regionale communicatiecampagne maakt Achterhoek Rookvrij voor iedereen zichtbaar en herkenbaar, offline én online. Tijdens het Achterhoek Inspiratie Festival najaar 2019 vond de aftrap van de campagne  plaats. Er is een online platform, waar alle regionale informatie rondom roken en stoppen met roken te vinden is: achterhoekrookvrij.nl. De regionale campagne sluit aan bij de nationale campagnes van de Rookvrije Generatie en Stoptober, maar heeft een Achterhoeks tintje, bijvoorbeeld in de vorm van een Achterhoeks logo. Achterhoekers kunnen op dit platform ook zelf inspirerende voorbeelden of ideeën aanleveren.

Er is vanuit de regionale en landelijke pers, en uit verschillende hoeken, aandacht voor de ambitie ‘Achterhoek Rookvrij’, hieronder enkele media:

Deelnemende partijen in het project ‘Achterhoek Rookvrij’ zijn: de acht Achterhoekse gemeenten, vertegenwoordigd door de gemeente Doetinchem en de gemeente Oost Gelre, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Iris In de Buurt, Huisartsenzorg Oude IJssel, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek, Santiz ziekenhuizen en ROS Proscoop (projectleiding). Achterhoek Rookvrij valt onder de Thematafel Gezondste Regio en wordt mede mogelijk gemaakt door Achterhoek Ambassadeurs.

Wat doet Proscoop?

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken, kan de gezondheid van een grote groep Nederlanders verbeteren. De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord afgesloten, waarin afspraken staan over de aanpak van deze leefstijlthema’s. Proscoop onderschrijft dit preventieakkoord en adviseert in/ondersteunt bij programma’s en projecten in de regio bij deze leefstijlthema’s.
Onze adviseur Welmoed Nijboer is projectleider binnen het project ‘Achterhoek Rookvrij’.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer