Geplaatst op: 18 juli 2019

Animo voor digitaal communicatieplatform OZOverbindzorg

Ruim 500 inwoners doen al mee!

Sinds begin dit jaar kunnen kwetsbare inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Brummen gebruik maken van OZOverbindzorg. Via dit online platform kunnen zij eenvoudig, efficiënt en veilig communiceren met betrokken hulp-, zorgverleners en mantelzorgers. Inmiddels maken al meer dan 500 inwoners gebruik van het communicatieplatform. Een mooi en hoopgevend begin van deze proef!

Netwerk

Bij OZOverbindzorg bepaalt de inwoner wie er toegang krijgt tot het digitale netwerk. Op deze manier ontstaat er op één centrale plek overzicht in wie er bij de hulp- en zorgverlening betrokken zijn. Alle betrokkenen, inclusief de inwoner zelf, kunnen makkelijk contact leggen om te overleggen, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

Impuls

In de gemeenten Apeldoorn en Epe en in het dorp Eerbeek gaan alle huisartsen, talrijke zorgorganisaties en de gemeenten werken met OZOverbindzorg. In de komende periode krijgt dit initiatief in Epe en Eerbeek een impuls, omdat dan de trainingen voor de huisartsen met het communicatieplatform plaatsvinden.

Uniek

OZOverbindzorg is niet helemaal nieuw. Het  wordt al in andere delen van ons land ingezet. De aanpak in de gemeenten Apeldoorn, Epe en de kern Eerbeek is wel uniek vanwege de schaalgrootte. Huisartsen, thuiszorg, GGZ zorgorganisaties, andere ondersteunende organisaties en mantelzorgers kunnen allemaal op dezelfde wijze met elkaar communiceren. Samenwerking wordt gemakkelijker en er is tijdige bijsturing op de ondersteuning van inwoners mogelijk. Op die manier verbeteren de mogelijkheden van ouderen om langer thuis te blijven wonen. En kunnen bijvoorbeeld mensen met een psychische kwetsbaarheid of licht verstandelijke beperking zich alledag gesteund voelen.

Rol Proscoop

Proscoop is overall-projectleider van de implementatie van OZOverbindzorg. Ons scholingsbureau faciliteert de start- en trainingsbijeenkomsten voor professionals en mantelzorgers, die te maken hebben met kwetsbare inwoners die op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig hebben. Onze adviseur Anita Lahuis is projectleider binnen OZOverbindzorg. Wilt u ook gebruik maken van OZOverbindzorg? Meld u dan aan via www.ozoverbindzorg.nl.

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer