Geplaatst op: 14 oktober 2015

Anja Dorrepaal: psychosomatische therapie bij SOLK

Ze is psychosomatisch fysiotherapeut in het ziekenhuis Isala in Zwolle en één van de initiatiefneemsters van de PST-werkgroep Zwolle e.o. (in oprichting). PST staat voor psychosomatische therapie. Anja: ‘Een goed netwerk, dat bekendheid heeft en maatwerk levert, voorkomt dat patiënten de weg kwijtraken.’

Oogluikend gekeken naar Twente

In 2013 heeft ROS Roset een serie symposia over SOLK georganiseerd. Met ondersteuning en begeleiding vanuit de ROS is het Netwerk Psychosomatiek Twente opgericht. Anja is enthousiast over dit netwerk: ‘Wij kijken oogluikend naar wat er in Twente gebeurt. Hier is het netwerk laagdrempelig, goed vindbaar voor patiënten en verwijzers kennen het diverse aanbod. Met dit mooie voorbeeld voor ogen zijn we hier in de regio Zwolle aan de slag gegaan.’
Anja bouwt, samen met Anja Mulder (psychosomatisch oefentherapeut), verder aan een PST netwerk in Zwolle en omstreken. Anja: ‘Met het netwerk willen we de krachten binnen zowel de eerste als de tweede lijn bundelen. We willen bekend zijn bij de eerste lijn, GGZ, zorgverzekeraars, verwijzers en cliënten. En we willen de visie van psychosomatische therapie meer onder de aandacht brengen binnen de gezondheidszorg.

Lange weg

Wanneer Anja beschrijft welke weg SOLK patiënten bewandelen, als ze in de tweede lijn terecht komen, benadrukt ze dat psychosomatische therapie eerder in het traject thuishoort. ‘In mijn dagelijks werk als psychosomatisch fysiotherapeut zie ik een patiënt in de kliniek of polikliniek, verwezen door bijvoorbeeld revalidatie-arts, neuroloog of sportarts met de vraag om mee te kijken of er ingangen zijn voor psychosomatische begeleiding. Daarnaast neem ik binnen Isala deel aan het pijnteam werkgroep voor chronische benigne pijn, waar ook SOLK patiënten terecht kunnen komen.
Ik merk dat, wanneer patiënten gefixeerd raken op een medische oplossing van hun klachten, de kans bestaat dat zij minder openstaan voor psychosomatische therapie. De weg naar de oplossing wordt zo alleen maar langer en moeilijker. Dus: hoe eerder psychosomatische therapie wordt ingezet, hoe beter.’

Patiënt zelf grip op de eigen gezondheid geven

Psychosomatische fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben tijdens of na hun reguliere opleiding een aanvullende opleiding op het gebied van PST gevolgd. Zij leggen het verband tussen lichaam en brein. Met deze therapie worden opvallende goede resultaten behaald.
Anja vat in een paar zinnen helder samen: ‘Een SOLK patiënt ervaart klachten: vaak is de balans belasting/belastbaarheid verstoord. Psychosomatische therapie reikt mogelijkheden aan, zodat de patiënt zelf actief kan werken aan het herstellen van de eigen balans. En op die manier de persoonlijke kracht en kwaliteit kan versterken. Zo krijgt de SOLK patiënt grip op de eigen gezondheid, voor nu en in de toekomst.’

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer