Geplaatst op: 6 mei 2018

Armoedesignalenkaart: signaleren, bespreken én mogelijkheden aanreiken

Er is een verband tussen gezondheid en armoede. Dat betekent dat in de eerste lijnszorg relatief meer mensen te maken hebben met armoede. Ondersteuning bij financiële problemen en schulden draagt bij aan een betere gezondheid. Het verband tussen armoede en gezondheid geldt voor gezondheid in het algemeen. Maar er is ook steeds meer onderzoek dat dat verband aantoont op deelaspecten: onder meer roken, lage rugklachten, overgewicht, sociaal isolement en depressie, rusteloosheid, gezond eten, psychische problemen, hoge bloeddruk en veel chronische ziekten zijn slechts enkele voorbeelden uit de vele studies die dat verband bevestigen.

Bespreekbaar maken
Het signaleren van armoede is niet altijd makkelijk. Financiële problemen, schulden en een haperende thuisadministratie zijn immers geen zaken waarmee mensen graag te koop lopen. Dat leidde enige tijd geleden tot de vraag van enkele huisartsen aan De Kern, Maatschappelijk werk in Overijssel: Hoe zien wij in de spreekkamer of iemand arm is. Naar aanleiding van deze vraag is de Signalenkaart armoede ontwikkeld. Naast het signaleren van armoede, gaat de signalenkaart ook over het  bespreekbaar maken van de problematiek en biedt hij een overzicht van een groot aantal regelingen voor hulp bij laag inkomen en financiële problemen.

De armoedesignalenkaart is ontwikkeld door De Kern, maatschappelijke dienstverlening, op verzoek van huisartsen in haar werkgebied. www.signalenkaartarmoede.nl is gratis en openbaar. Een papieren signalenkaart is gratis te bestellen via info@stdekern.nl (zo lang de voorraad strekt)

Gerelateerde items

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer

Start Zomer Challenge over Positieve Gezondheid

Proscoop start met een Zomer Challenge voor (zorg)professionals om Positieve Gezondheid (... Lees meer