Geplaatst op: 17 maart 2021

Babyconnect; geboortezorg op weg naar naadloze digitale gegevensuitwisseling

De kwaliteit van de geboortezorg verbeteren door digitale gegevensuitwisseling; iedere zorgverlener/elke zorgorganisatie staat hierachter. Het is de wens van het ministerie VWS om in heel Nederland vanuit schaalgrootte de inrichting en uitrol van deze digitale uitwisseling te regelen. Daarvoor is de subsidieregeling VIPP Babyconnect opengesteld. Eén van de voorwaarden in Babyconnect is dat een subsidieaanvraag alleen ingediend kan worden door een partnerschap van minimaal drie Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’s).

Naadloos digitaal communiceren in de geboortezorg houdt in dat verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties, ziekenhuizen, vakgroepen gynaecologie, klinisch verloskundigen, kinderartsen en centra voor Jeugd en Gezin met elkaar in verbinding staan. ICT architectuur, technische uitwisselbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en systemen moeten op elkaar aansluiten en voldoen aan wet- en regelgeving.
Dat is een complex traject, waarin landelijke partijen – College Perinatale Zorg, Perined, ROS Netwerk, Babyconnect en brancheorganisaties –  met elkaar samenwerken. Vanuit deze samenwerking worden in de regio Noordoost Nederland eerste stappen genomen.

Stappen in Noordoost Nederland

De weg naar een VIPP Babyconnect subsidieaanvraag vergt samenwerking en voorbereiding. Er zijn eerste stappen gezet om VSV’s met elkaar te verbinden om een regionaal partnerschap te vormen. In Noordoost Nederland trekken de VSV’s Arnhem e.o., Nijmegen e.o., Ede, Tiel en mogelijk VSV Boxmeer in de voorbereiding met elkaar op. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de VSV’s (de projectgroep). Als vervolg worden binnenkort achterbanbijeenkomsten gehouden. Woensdag 31 maart is een achterbanbijeenkomst gehouden voor de regio’s Boxmeer, Arnhem, Nijmegen, Tiel en Ede. Professional binnen de geboortezorg in deze regio hebben hieraan deelgenomen.
Het plan is in juni 2021 de subsidieaanvraag in te dienen.

Wat is en doet Babyconnect?

Babyconnect bestaat uit projectsubsidies aan (de penvoerders van) consortia. Babyconnect is een landelijk samenwerkingsprogramma in de geboortezorg en helpt zorgverleners en organisaties om naadloze digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken.
Wat Babyconnect doet is de randvoorwaarden en de aanpak zo uitschrijven dat anderen hiermee aan de slag kunnen. Dat bijvoorbeeld leveranciers van de benodigde modules weten wat ze moeten doen en wat er van hen verwacht wordt. Babyconnect ontwikkelt zelf geen product en is ook geen product of software dat geïnstalleerd kan worden.

Rol Proscoop

Proscoop informeert de VSV’s over Babyconnect en inventariseert welke VSV’s een subsidieaanvraag willen doen. Proscoop ondersteunt de VSV’s bij het opstellen van de aanvraag, het organiseren van de regionale samenwerking en de implementatie. Na toekenning van subsidie begeleidt Proscoop in de rol van projectleider en mogelijk als penvoerder de implementatie verder, waar nodig in samenwerking met een andere ROS, een RSO en/of een ICT- deskundige.
Onze adviseur Melissa Davina heeft een bijdrage geleverd in het samenbrengen van partijen en mede-organiseren van bijeenkomsten in Noordoost Nederland.
Arie Jongejan, directeur/bestuurder Proscoop legt in een interview uit waarom Proscoop projectleider en penvoerder is.

Proscoop heeft ook in andere regio’s een rol in de voorbereiding en mogelijk ook in de implementatie van Babyconnect. Onze adviseurs Henk Bloten en Anita Lahuis informeren u hier graag over.

Gerelateerde items

Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwiss... Lees meer

Op naar een kansrijke toekomst voor alle kinderen in de gemeente Epe

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans o... Lees meer