Geplaatst op: 24 juli 2019

Blijven ontwikkelen voor een passend aanbod van respijtvoorzieningen

Hoe kunnen we de logeerzorg in Assen en Midden-Drenthe beter benutten om ouderen en mantelzorgers te ondersteunen? Met deze vraag startten gemeenten Assen en Midden-Drenthe in april 2019 de pilot Logeerzorg. De pilot is wordt gesteund door Zilveren Kruis, Icare, Denktank 60+ Noord, Huisartsenzorg Drenthe, Vaart Welzijn, UMCG, Trendbureau Drenthe en Proscoop. 

Logeerzorg is een vorm van respijtzorg, de samenwerkingspartners zijn zich ervan bewust dat logeerzorg maar een klein aspect is van de mogelijke vormen van respijtzorg. De pilot logeerzorg wordt dan ook uitgevoerd met oog voor het grotere geheel in de regio. Blijven luisteren naar de vraag van ouderen en hun mantelzorgers staat centraal.

Rol Proscoop

Proscoop is als lid van de projectgroep betrokken bij de pilot. Adviseur Frens Luning: “We denken mee over de opzet van pilot en de vraagstellingen aan de diverse betrokkenen. Het belangrijkste speerpunt is er voor zorgen dat de logeerzorg en de aanbevelingen van de pilot onderdeel worden van de keten Respijtzorg/ELV in de provincie Drenthe. In de gemeenten Assen en Midden-Drenthe is een infrastructuur ontstaan waar de uitkomsten goed kunnen worden vertaald naar de hele keten in de regio en zelfs provinciaal.”

Lees hier het volledige bericht van Trendbureau Drenthe.

Gerelateerde items