Geplaatst op: 8 september 2021

Coalitie Kansrijke Start Apeldoorn; voor elk kind de best mogelijke start

In Apeldoorn hebben partners in de geboortezorg en het sociaal domein de Coalitie Kansrijke Start gevormd. Hierin werken de coalitiepartners daadkrachtig samen om kinderen de best mogelijke start van het leven en een optimale kans op een goede toekomst te bieden. De eerste 1000 levensdagen blijken immers cruciaal voor een goede start. De gezondheid vóór, tijdens en na de geboorte is een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. 

Vroege start, betere kansen

De partners van de Coalitie Kansrijke Start Apeldoorn staan er samen voor dat alle kinderen in Apeldoorn gezond en veilig opgroeien en meedoen naar talent en vermogen. Hoe meer problemen voorkomen worden bij de start en in de vroege kinderjaren, hoe groter het voordeel voor het kind en de maatschappij. De lokale coalitie werkt daadkrachtig aan het traject vóór tijdens en na de zwangerschap. Dit is onlangs vastgelegd in een intentieverklaring.

Kansrijke toekomst voor alle kinderen in Apeldoorn

De coalitie richt zich op de volgende speerpunten:

  • Veiligheid en ontwikkeling van het kind
  • Samenwerking met het (aanstaande) gezin aan draagkracht en veerkracht
  • Samenwerking met vrouwen en mannen om (als er – nog – geen kinderwens is) passende anticonceptie te realiseren.

Wat doet Proscoop

Onze adviseur Dorien van der Wal is projectleider Kansrijke Start in Apeldoorn en Epe.
Proscoop is nauw betrokken bij de vorming van lokale coalities Kansrijke Start, zoals in Apeldoorn, Epe en Arnhem.

Nu de coalitie is gevormd is het tijd om een volgende stap te zetten en samen aan een uitvoeringsprogramma te werken. Dorien: ‘Nu is vastgelegd dat we samen willen werken aan het traject voor, tijdens en na de zwangerschap is het tijd om het ook te gaan doen. We hebben diverse werkgroepen samengesteld, bijvoorbeeld over preconceptie, die van start gaan met de uitvoering’.

Meer informatie

Gerelateerde items

GGZ Regioplan ‘Samenwerken en Verwijzen’ regio Apeldoorn-Zutphen

In de regio Apeldoorn-Zutphen werken vertegenwoordigers vanuit GGZ, verslavingszorg, huis... Lees meer

Snel naar de juiste plek! Verpleegkundig Platform Apeldoorn zorgt voor goede patiëntoverdracht

Patiënten snel en goed overdragen, zodat zij de juiste zorg krijgen op de juiste plek. He... Lees meer