Geplaatst op: 20 oktober 2021

Community of Care & Ahti stellen mentale gezondheid jeugdigen aan de kaak met regiobeeld

Wist u dat er in regio Gelderland-Midden minder jeugdigen wonen met een migratieachtergrond dan in de rest van Nederland? Ook is het percentage jeugdigen in een eenoudergezin aanzienlijk lager. Deze inzichten, en meer, komen uit het regiobeeld dat is ontwikkeld met behulp van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher. Een regiobeeld dat laat zien hoe de mentale gezondheid van jeugdigen eruitziet. “Een mooi uitgangspunt en meer inzicht in de gezondheid van jeugdigen als basis voor de verbindingen en initiatieven in de regio”, aldus Karin van der Steen, netwerkmanager van de Community of Care.

Samenwerking met Ahti toegelicht

Ahti (Amsterdam health & technology institute) is een dienstverlenende organisatie die de gezondheid en gezondheidszorg bevordert door populatie, technologie en medische kennis samen te brengen. De juiste partij voor de Community of Care om een regiobeeld voor de populatie jeugdige (0 t/m 24 jaar) op te stellen en zo een goede stap voorwaarts te maken om het perspectief van deze doelgroep in Arnhem en omgeving te verbeteren. Als eerste hebben wij in kaart gebracht hoe de populatie eruitziet. Daarbij houden wij de volgende doelstellingen vanuit de Community  of Care in het vizier:

  • Terugdringen van gezondheidsverschillen
  • Koesteren van inclusiviteit
  • Handelen vanuit eigen behoeften
  • Versterken van beschermende factoren

Opvallende inzichten in het regiobeeld

Er is in kaart gebracht hoe de populatie jeugdigen in elkaar steekt. In het onderzoek zijn leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, inkomen, zorggebruik voor (specialistische) GGZ en huishoudensamenstelling meegenomen. Een aantal zaken vallen hierin op, omdat ze afwijken van het gemiddelde in ons land:

  • Migratieachtergrond onder jeugdigen is lager
  • Minder jeugdigen groeien op in een eenoudergezin

Daarnaast hebben wij ingezoomd op subpopulaties. Zo hebben wij jeugdigen uit een eenoudergezin met een laag inkomen nader bekeken (8000 jeugdigen). Opvallend is dat binnen deze groep relatief veel jeugdzorgproblematiek voorkomt, ondanks dat deze groep slechts 4% van de populatie betreft.

Opvallende inzichten binnen GGZ-gebruik onder jeugdigen

Het zorggebruik voor mentale problematiek is ook in kaart gebracht. In de regio Gelderland-Midden worden hogere kosten gemaakt binnen de basis GGZ en lagere kosten binnen de specialistische GGZ. Dit is opvallend. Ook blijkt uit het onderzoek dat medicatiegebruik onder jeugdigen met ADHD hoger is dan aanvankelijk werd ingeschat.

Wat doet Community of Care met deze gegevens?

Het doel is om de verkregen inzichten in te zetten om initiatieven rond jeugdigen te ondersteunen. Wij stellen ons de vraag hoe wij de jeugdigen in de regio het beste kunnen begeleiden en mentale problematiek kunnen voorkomen. Dit doen wij niet alleen. Onze Community of Carepartners zijn hierin onmisbare schakels.

Voor het eerst wordt er op deze manier gekeken naar data over jeugdigen in deze regio. Dit beeld is een welkome aanvulling op het regiobeeld van Menzis en geeft richting aan initiatieven in de regio. Deze doelgroep vraagt om urgentie, als het gaat om transformatie en samenwerking. Meer inzicht in de gezondheid van jeugdigen is daarom een onmisbaar uitgangspunt voor verbindingen en initiatieven.

Proscoop versus Community of Care

De Community of Care staat voor gelijke kansen, verbinding, diversiteit en ontwikkeling. Alles voor de gezondheid en welzijn binnen deze regio. Proscoop biedt strategische en tactische ondersteuning binnen de Community of Care. Onze adviseur Karin van der Steen is één van de netwerkmanagers. Samen met Margo Groeneveld (Rijnstate Ziekenhuis) vervult zij deze rol. Lees meer over de Community of Care.

Meer weten over dit onderwerp of de Community of Care?

Houd onze website in de gaten voor updates over dit onderwerp. Onze netwerkmanager, Karin van der Steen, beantwoordt graag uw vragen en biedt ondersteuning voor uw eigen project in deze regio.

Bekijk alle uitkomsten van het regiobeeld:

 

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen in Positieve Gezondheid

Op 26 oktober hebben we samen met 15 Drentse enthousiastelingen die méér willen met P... Lees meer

Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en... Lees meer