Geplaatst op: 6 mei 2020

Coördinatie tijdelijk verblijf regio’s Drenthe versneld van start door coronacrisis

In april 2020 zijn in de regio’s Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen vier Coördinatiefuncties Tijdelijk Verblijf (CTV) gestart. De CTV ondersteunt bij de triage, de keuze van het beschikbare zorgtype en de transfer naar de VVT-instelling van voorkeur. Met als doel om voor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bewerkstelligen.

Versnelde start door coronacrisis

De implementatie van deze functie was al in voorbereiding, maar door de coronacrisis is de start in een versnelling gekomen. Alle betrokken partijen in de regio werken met een positieve inzet om deze coördinatiefunctie – die juist tijdens de huidige coronacrisis van extra betekenis is – tot een waardevolle schakel te laten groeien. De CTV’s zijn op de hoogte van de actualiteit rond de zorg tijdens de coronacrisis.

Coördinatie tijdelijk verblijf

De regionale CTV voorziet erin dat de verwijzer één centraal aanspreekpunt kan raadplegen om inzicht te krijgen in de beschikbare plekken in de regio. Zo kunnen huisartsen in de regio voor hun patiënten de juiste beschikbare plek voor een tijdelijk verblijf vinden voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen of moeten revalideren. De CTV’s zorgen ervoor dat mensen vanuit het ziekenhuis of vanuit huis snel naar een beschikbare plek voor dit tijdelijke verblijf kunnen gaan. De coördinatie bestaat uit:

  • ondersteunen van de triage door de huisarts en meedenken over de meest geschikte zorg voor die patiënt in die specifieke situatie
  • inzicht geven in de beschikbare capaciteit voor tijdelijk verblijf of andere kortdurende zorg vanuit de kennis van de regionale sociale kaart
  • zorgen voor een efficiënte, veilige en volledige overdracht van de patiëntengegevens naar de gekozen VVT-instelling met het gewenste zorgtype
  • monitoring/evaluatie van het tijdelijk verblijf, als input voor het lerend netwerk in de regio.

Monitoring en ontwikkelingen

De inzet van de CTV’s en de ontwikkelingen op het gebied van beschikbare VVT-capaciteit voor de verschillende zorgtypen in Drenthe worden nauwlettend gemonitord. De uitkomsten van deze monitoring worden besproken tijdens de periodieke evaluatiebijeenkomsten van de betrokken organisaties bij de CTV’s.
Als onderdeel van de pilot Logeerzorg gemeente Assen wordt in het najaar 2020, samen met de Drentse gemeenten, de verkenning gemaakt hoe ook Logeerzorg als vorm van tijdelijk verblijf gecoördineerd kan worden via de CTV’s in Drenthe.

Gerelateerde items

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer

Welzijn op Recept breidt verder uit in Assen

Na een succesvolle pilot in 2019 krijgt Welzijn op Recept steeds meer voeten aan de grond... Lees meer

Zorglandschap Emmen

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer