Geplaatst op: 15 februari 2020

Data- en informatiemanagement in de Achterhoek

Thematafel de Gezondste Regio richt zich op vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn, zodat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners toeneemt. Hiervoor wordt gewerkt aan een agenda met langetermijn-doelen. Missie is dat de Achterhoek in 2030 de gezondste regio in Nederland is. In vier programmalijnen wordt gewerkt aan de volgende thema’s: Achterhoek Rookvrij, Gezonde Jeugd, Vitale collega en Zelfregie volwassenen en ouderen.

Meten, monitoren en evalueren

Er wordt veel belang gehecht aan de rol van informatiemanagement als onderdeel van het programma Gezondste Regio. Proscoop is gevraagd voor het ontwikkelen van de Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio, waarin een populatiemonitor wordt gevisualiseerd die is gebaseerd op Quadrupel Aim en Positieve Gezondheid. In de loop van dit jaar zal deze populatiemonitor worden aangevuld met een programmamonitor, waarmee het proces en de effecten van de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de vier thema’s van de Gezondste Regio kunnen worden gemonitord en geëvalueerd. Om in kaart te brengen wat er allemaal wordt gedaan op het gebied van data- en informatiemanagement in de Achterhoek is deze infographic gemaakt.

Rol Proscoop

Samen met onder andere GGD, Santiz en gemeenten verbinden we data, zodat we een beter beeld hebben, hoe het ervoor staat in de Achterhoek op het gebied van gezondheid en meedoen. Adviseur Jantien Heideman is één van de specialisten binnen Proscoop op het gebied van data- en informatiemanagement. Zij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de gegevens zoals vastgelegd in de infographic.

Proscoop maakt, in de persoon van Arie Jongejan, deel uit van de Thematafel de Gezondste Regio. Binnen de Thematafel zit de energie om projecten breed gedragen voorbereid en uitgevoerd te krijgen.
Adviseurs Wilma Nijenhuis, Jantien Heideman en Welmoed Nijboer zijn, vanuit hun werk voor de regio Achterhoek, betrokken in de bijbehorende overleg- en projectgroepen.

 

Gerelateerde items

Nieuw: Zelf aan de slag met informatiemanagement

Informatiemanagement kan u als (zorg)professional helpen bij het maken van de juiste, ond... Lees meer

Webinar Geïntegreerde regionale data infrastructuur Achterhoek (GeRDA) groot succes

Woensdag 11 mei hebben ruim 50 bestuurders en andere geïnteresseerden kennis genomen van ... Lees meer

Hotspottersaanpak Achterhoek

In de Achterhoek start een pilot bij veelgebruikers in zorg en sociaal domein. De hotspot... Lees meer