Geplaatst op: 11 april 2018

Dekkend netwerk regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf

Minister Bruins (VWS) is tevreden met de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijven. In de regio’s Zwolle, Vechtdal en Drenthe heeft Proscoop samen met andere partijen de samenwerking in gang gezet.

Doelstelling

Per 1 april 2018 moest er een landelijk dekkend netwerk van regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf zijn en zorgverzekeraars werden daarvoor verantwoordelijk gesteld. ZN heeft aan minister Bruins gemeld dat dit doel is behaald. Alle 31 Wlz-regio’s beschikken nu over zo’n coördinatiepunt, zij het elk met een geheel eigen opzet. Er is dus een landelijk dekkend netwerk, zo meldt een minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer tevreden. Hij noemt dat een belangrijke randvoorwaarde voor goede zorg aan oudere patiënten en ter vermindering van de druk op de SEH.

Eerstelijnsverblijf voor ouderen in Zwolle
De zorgaanbieders in regio Zwolle hebben geregeld dat er 24/7 een volledig overzicht is van de beschikbare capaciteit. Op initiatief van IJsselheem staken vervolgens Zonnehuisgroep IJssel Vecht, Driezorg, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Het Zand, Huisartsenvereniging Regio Zwolle, Proscoop en Isala de hoofden bij elkaar en lanceerden gezamenlijk een telefoonnummer dat huisartsen 24/7 kunnen bellen.

Eén telefoonnummer in het Vechtdal
Eerstelijns verblijf (ELV) aanbieders in het Vechtdal hebben een overeenkomst getekend waardoor één coördinatiepunt gerealiseerd is. Verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten kunnen  simpel en snel een opname realiseren door middel van één telefoontje.

Digitaal systeem in Drenthe
Vanaf 1 april 2018 hebben zorgprofessionals de beschikking over een (digitaal) coördinatiepunt in de regio’s Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. Een uniek onlinesysteem, ELV Drenthe’ geeft inzicht in de beschikbare ELV-plekken. Daarnaast is er voor elke regio een telefonisch loket waar verwijzers alle dagen van de week en in het weekend terecht kunnen.

Meer informatie

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer