Depressie preventie; e-learning voor wijkprofessionals

Wijkteams hebben goede ervaringen opgedaan met de e-learning PLUS ‘Depressiepreventie in de wijk’. Deze training helpt wijkprofessionals om depressieve klachten bij bewoners en cliënten beter te signaleren, te bespreken en hen door te verwijzen. “Deze training opent je ogen.”

Handen vol

Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de wijk. Psychische problematiek (van lichte klachten tot een zware depressie) speelt daarbij vaak een rol. Met behulp van een training krijgen wijkprofessionals meer inzicht in depressieve klachten en depressie, hoe dit te signaleren en bespreken en wat zij kunnen doen.

E-learning PLUS: online training én intervisie

Bij ‘Depressiepreventie in de wijk’ volgen wijkprofessionals – werkzaam in dezelfde wijk – de online training ‘Signaleren depressie’. Dat doen zij individueel, maar wel tegelijkertijd. Daarna ontmoeten zij elkaar op twee intervisiebijeenkomsten. Zij verdiepen hun kennis en werken aan een betere samenwerking. Een POH-GGZ en een ervaringsdeskundige brengen inzichten uit de praktijk.
De training is opgezet door GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Midden Holland en het Trimbos-instituut, en beschreven in een handreiking. De training ‘Depressiepreventie in de wijk’ is geëvalueerd in vier gemeenten. Uit de evaluatie blijkt dat 79% van de wijkprofessionals de werkwijze nog altijd toepast in de dagelijkse praktijk.

Methodiek

Met deze handreiking is er een methodiek beschreven om professionals in wijken, beleidsadviseurs van gemeenten en GGD’en en ROS-adviseurs te ondersteunen om aan de slag te gaan met de ‘E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk’ te organiseren. Het idee is dat er meer nodig is als een training om goed samenwerken rond complexe casussen in de wijk vorm te geven. Hiervoor wordt de volgende methodiek gebruikt:

Rol Proscoop

Proscoop heeft actief meegedacht over opzet en methodiek zodat deze binnen diverse netwerken in de wijk goed is te implementeren.

Download de handreiking

Gerelateerde items

Achterhoek Rookvrij

Roken is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in Nederland.... Lees meer

Achterhoek de gezondste regio, dat doen we samen!

Sinds september 2018 Lees meer

Meer gezondheid lukt alleen met samenwerking meerdere partijen

Niet alleen inzetten op gezond gedrag en een gezonde leefstijl van ... Lees meer