Geplaatst op: 27 maart 2018

Digitaal systeem voor ELV-plekken in Drenthe

Vanaf 1 april 2018 hebben zorgprofessionals de beschikking over een (digitaal) coördinatiepunt in de regio’s Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. Een uniek onlinesysteem, ELV Drenthe’ geeft inzicht in de beschikbare ELV-plekken. Daarnaast is er voor elke regio een telefonisch loket waar verwijzers alle dagen van de week en in het weekend terecht kunnen. Tijdens de kick-off op dinsdag 29 maart 2018 tekenen huisartsen, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen een samenwerkingsovereenkomst.

ELV-bedden

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang van patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar geen medisch-specialistische zorg in een ziekenhuis nodig hebben. Huisartsen, ziekenhuizen en huisartsenposten hadden behoefte aan een overzicht van beschikbare ELV-plekken in de regio.

Rol Proscoop

Proscoop brengt – samen met andere partners – alle partijen bij elkaar om samenwerking tot stand te brengen, zo ook rondom eerstelijns verblijven na ziekenhuisopname. Ook in Zwolle en het Vechtdal is samenwerking rondom ELV opgezet.

Gerelateerde items

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer

Een gezamenlijk regiobeeld voor de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

Proscoop gaat in samenwerking met Trendbureau Drenthe en in opdracht van de Alliantie Dre... Lees meer

Coördinatie tijdelijk verblijf regio’s Drenthe versneld van start door coronacrisis

In april 2020 zijn in de regio’s Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen vier Coördinatiefuncti... Lees meer