Geplaatst op: 30 juni 2020

Een gezamenlijk regiobeeld voor de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

Proscoop gaat in samenwerking met Trendbureau Drenthe en in opdracht van de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen de sociale situatie en gezondheidssituatie van inwoners van Drenthe in kaart brengen. De aandacht gaat hierbij specifiek uit naar de populatie ouderen. De ontwikkeling van dit Regiobeeld gebeurt vanuit het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek van ZonMw.

Een voucher Juiste Zorg op de Juiste Plek biedt financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het daarmee vaststellen van een regiobeeld: een beeld van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in Drenthe, specifiek voor ouderen.

Gezamenlijk regiobeeld

Proscoop maakt gebruik van beschikbare informatie uit openbare bronnen, voegt deze informatie samen en geeft de resultaten in dezelfde taal en grootheden weer. Vervolgens wordt deze informatie waar nodig uitgebreid met extra gegevens die helpen om acute en toekomstige brandhaarden en kansrijke mogelijkheden in de regio te identificeren.

Visieontwikkeling Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

De alliantie werkt op regionaal niveau samen aan integrale ouderenzorg. Dit doen ze over de grenzen van organisaties, domeinen en wetten heen. De alliantie faciliteert en adviseert de regio over integrale ouderenzorg. Het gezamenlijke doel: goede, passende en bereikbare zorg voor ouderen in de provincie Drenthe. Lees verder..

Met het regiobeeld ontstaat inzicht in de huidige en in de toekomst verwachte ontwikkelingen in de sociale situatie en gezondheidssituatie van inwoners in de provincie Drenthe. Dit heeft uiteindelijk ten doel om gezamenlijk te komen tot een gedeelde opgave voor de regio en prioriteiten te stellen ten aanzien van onderwerpen die de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen oppakt.

Samenwerking juiste zorg op de juiste plek

De Juiste Zorg op de Juiste Plek organiseert u samen. Op basis van goede regiobeelden helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en de dialoog te faciliteren. Zo ontstaat een gezamenlijke visie van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Proscoop begeleidt en adviseert partijen bij deze gezamenlijke aanpak.

De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen is een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, huisartsen, welzijnsorganisaties, aanbieders van thuiszorg en verpleeghuiszorg, Netwerk Dementie, senioren (Denktank 60+), CMO STAMM/Trendbureau en Proscoop.

Nieuws van de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen:

Gerelateerde items

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer

Programma Veerkracht voor ouderen in de Achterhoek

De afgelopen jaren is er in de Achterhoek intensieve samenwerking tussen alle partners in... Lees meer

Oncologienetwerken Oost- en West-Achterhoek

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer