Geplaatst op: 20 februari 2019

Eerste bijeenkomst ‘Preventie en vroegsignalering alcoholgebruik bij 55+ ers’

Op 31 januari 2019 vond een eerste bijeenkomst ‘Preventie en vroegsignalering alcoholgebruik bij 55+ ers’ plaats  met vijfentwintig zorgprofessionals, werkzaam in Doetinchem de Huet en Dichteren. De bijeenkomst werd georganiseerd door de in de West-Achterhoek actieve werkgroep Alcohol & Ouderen. Het doel was informeren, kennis delen, bewustwording over het onderwerp en een eerste aanzet tot praktische handvatten en gespreksvaardigheden voor in de dagelijkse praktijk.

Opvallend was dat weinig organisaties bekend waren met het aanbod van Iris in de Buurt. Ook blijkt dat alcoholgebruik een moeilijk onderwerp is om bespreekbaar te maken en ook signalering lastig is. De cijfers en inhoudelijke kennis die door Marleen Ernst, senior preventieadviseur bij Iriszorg werden gedeeld hielpen aanwezigen om uit de eigen mening te komen, en neutraal het gesprek aan te gaan.Sommige partijen werkten al  samen, of hadden via het zorgplan of anamnese een aanpak om het bespreekbaar te maken. Duidelijk was dat de professionals in zorg en welzijn zich willen inzetten voor het gezamenlijk goed organiseren van preventie tot signalering alcoholgebruik bij 55+ en het bieden van de juiste ondersteuning. Online interventies waren een nieuw inzicht dat drempelverlagend kan werken om mensen tot inzicht en ondersteuning te leiden.

Rol Proscoop
Proscoop begeleidde de werkgroep bij het opzetten en organiseren van de bijeenkomst op voorhand, en was tijdens de uitvoering betrokken als gespreksmoderator en leidde en begeleidde het gesprek. De intentie is om deze bijeenkomsten in de toekomst vaker te organiseren.

Bekijk voor meer informatie de folder.

Gerelateerde items

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer

Start Zomer Challenge over Positieve Gezondheid

Proscoop start met een Zomer Challenge voor (zorg)professionals om Positieve Gezondheid (... Lees meer