Geplaatst op: 20 februari 2019

Eerste bijeenkomst ‘Preventie en vroegsignalering alcoholgebruik bij 55+ ers’

Op 31 januari 2019 vond een eerste bijeenkomst ‘Preventie en vroegsignalering alcoholgebruik bij 55+ ers’ plaats  met vijfentwintig zorgprofessionals, werkzaam in Doetinchem de Huet en Dichteren. De bijeenkomst werd georganiseerd door de in de West-Achterhoek actieve werkgroep Alcohol & Ouderen. Het doel was informeren, kennis delen, bewustwording over het onderwerp en een eerste aanzet tot praktische handvatten en gespreksvaardigheden voor in de dagelijkse praktijk.

Opvallend was dat weinig organisaties bekend waren met het aanbod van Iris in de Buurt. Ook blijkt dat alcoholgebruik een moeilijk onderwerp is om bespreekbaar te maken en ook signalering lastig is. De cijfers en inhoudelijke kennis die door Marleen Ernst, senior preventieadviseur bij Iriszorg werden gedeeld hielpen aanwezigen om uit de eigen mening te komen, en neutraal het gesprek aan te gaan.Sommige partijen werkten al  samen, of hadden via het zorgplan of anamnese een aanpak om het bespreekbaar te maken. Duidelijk was dat de professionals in zorg en welzijn zich willen inzetten voor het gezamenlijk goed organiseren van preventie tot signalering alcoholgebruik bij 55+ en het bieden van de juiste ondersteuning. Online interventies waren een nieuw inzicht dat drempelverlagend kan werken om mensen tot inzicht en ondersteuning te leiden.

Rol Proscoop
Proscoop begeleidde de werkgroep bij het opzetten en organiseren van de bijeenkomst op voorhand, en was tijdens de uitvoering betrokken als gespreksmoderator en leidde en begeleidde het gesprek. De intentie is om deze bijeenkomsten in de toekomst vaker te organiseren.

Bekijk voor meer informatie de folder.

Gerelateerde items

Samenwerkingsverband Achterhoek monitort gezondheid met data-infrastructuur

De Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek en het samenwerkingsverband Lees meer

Positieve Gezondheid via de digitale snelweg

Ben je vanuit jouw organisatie bezig met Positieve Gezondheid? Ben je benieuwd hoe je dit... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer