Geplaatst op: 27 september 2022

Factsheet over onderzoek SOLK/ALK in de regio Arnhem verschenen

In de regio Arnhem heeft Proscoop in samenwerking met het UMCG een vragenlijst over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) verspreid onder eerste- en tweedelijns zorgprofessionals. De uitkomsten van deze enquête worden onder andere gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Alle resultaten zijn nu terug te zien in een factsheet.  

Patiënten met SOLK hebben maar al te vaak het gevoel niet gezien of gehoord te worden. Doordat de klachten zowel een somatische als psychische component hebben, lopen deze patiënten het risico om van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Van verwijzing naar doorverwijzing en van specialist naar specialist, zonder een bevredigende oplossing te vinden voor hun klachten.  

Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals in de regio Arnhem en wat zijn de ervaren knelpunten in de zorg voor deze patiënten?
Maar liefst 92% van de ondervraagden geeft aan SOLK een serieus gezondheidsprobleem te vinden. Een gelijk percentage is geïnteresseerd in het implementeren van interventies om de zorg van SOLK-patiënten te verbeteren. Proscoop adviseur Nelli Kossenko: ‘Uit de cijfers komt naar voren dat bijna de helft van de zorgprofessionals het lastig vindt SOLK-patiënten te behandelen, één derde van hen geeft aan dat het hen veel energie kost. Hoewel een meerderheid aangeeft over voldoende kennis te beschikken, zijn zij niet altijd zeker van hun werkdiagnose SOLK’.

De uitkomsten van dit enquêteonderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties en om aanknopingspunten te vinden voor interventies om de zorg voor patiënten met SOLK in de regio Arnhem vooruit te brengen. Nelli Kossenko: ‘Het onderzoek is een mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek elkaar kunnen versterken ten behoeve van de patiënt’.

Rol Proscoop 
Proscoop onderzoekt samen met betrokken professionals de mogelijkheden om de zorg voor SOLK-patiënten in de regio Arnhem te verbeteren en is procesbegeleider bij de doorontwikkeling van het Netwerk Psychosomatiek Arnhem. Vanuit deze rol worden diverse activiteiten ontwikkeld.  

Deze vragenlijst werd eerder uitgevoerd in de regio Drenthe 

>> Bekijk de factsheet

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Professionals in zorg- en sociaal domein enthousiast over wandelen in Positieve Gezondheid

Op 26 oktober hebben we samen met 15 Drentse enthousiastelingen die méér willen met P... Lees meer

Ruim 100 zorgprofessionals volgden webinar ‘Kanker en Vermoeidheid’

Op 10 november volgden zo’n 100 zorgprofessionals het webinar rondom het thema ‘Kanker en... Lees meer