Geplaatst op: 26 augustus 2020

Factsheet SOLK Drenthe verschenen

Eind 2019 werd door Proscoop in samenwerking met het UMCG een vragenlijst met het thema SOLK uitgezet onder huisartsen en medisch specialisten in het adherentiegebied van Treant. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om aanknopingspunten te vinden voor interventies om zo de zorg voor patiënten met SOLK in de Treant-regio te verbeteren. De uitkomsten zijn nu beschikbaar in een factsheet.

Denise Hanssen, GZ-psycholoog en onderzoeker bij UMCG: “We zijn erg blij met drespons die we hebben mogen ontvangen. Het geeft ons mooie aanknopingspunten om de zorg rond SOLK-patiënten beter te organiseren.” 

Behandeling van SOLKpatiënten 

Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de zorgprofessionals het lastig vindt SOLK-patiënten te behandelen, het kost de zorgprofessional meer energie. De communicatie met SOLK-patiënten verloopt soms lastig en ook de kennis over SOLK wordt in de meeste gevallen niet als voldoende ervaren. 

De regiegroep SOLK uit het Treant werkgebied gaat met de uitkomsten van de enquête aan de slag met activiteiten die er aan bijdragen dat de samenwerking tussen professionals rond patiënten met SOLK-problematiek wordt verbeterd en versterkt zodat deze patiënten op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg ontvangen. Uit de enquête blijkt dat 88% van de respondenten geïnteresseerd is in het implementeren van zorginterventies.  

Rol Proscoop 

Proscoop is procesbegeleider bij de organisatie van de multidisciplinaire regiegroep SOLK en is in deze hoedanigheid ook betrokken bij de opzet van een Netwerk psychosomatiek in Noordoost-Nederland. Vanuit deze rol worden diverse activiteiten ontwikkeld. 

De onderzoekers van het UMCG zijn nog op zoek naar regios waar de vragenlijst ook kan worden uitgezet. Wilt u een soortgelijke vragenlijst uitzetten binnen uw regio? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden 

Gerelateerde items

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Gezonde jeugd Apeldoorn, vroege signalering van aanhoudende klachten

Op 10 november 2021 organiseerde het netwerk SOLK en Jeugd Apeldoorn een webinar ‘Je gaat... Lees meer

Terugkijken: Praktijkmiddag voor professionals over SOLK bij jongeren

Op 23 november organiseerde Proscoop samen met de partners van Lees meer