Geplaatst op: 4 juni 2019

Gezond in Westerbork: samenwerken aan betere gezondheid

Welzijnswerk Midden-Drenthe, huisartsenpraktijk Westerbork en de gemeente Midden-Drenthe hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan een betere gezondheid voor de inwoner van Westerbork. Met het initiatief ‘Gezond in Westerbork’ wil de kerngroep inwoners, professionals en ondernemers laten samenwerken aan een betere gezondheid.

Verbinding zoeken

De kerngroep heeft niet de intentie om allerlei nieuwe initiatieven te starten. Onder het motto ‘zo gezond mogelijk blijven en je goed voelen in Westerbork’ wil het juist kijken naar wat er al is in Westerbork en daarin de verbinding opzoeken. Bovendien is het van belang dat er wordt samengewerkt aan zaken die voor het dorp belangrijk zijn. Daarom is er gekeken naar de gezondheidscijfers van Westerbork. Op basis van een gebiedsanalyse zijn er drie thema’s benoemd, waar de focus in eerste instantie naar uitgaat:

  • Een gezonde(re) leefstijl;
  • Een optimale psychische gezondheid;
  • Het voorkomen van eenzaamheid.

Bijeenkomsten voor professionals

Vanuit de kerngroep zijn er in de afgelopen twee jaar drie bijeenkomsten georganiseerd voor professionals die zich bezighouden met de gezondheid van de inwoners in Westerbork. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de samenwerking verder vorm gekregen. Dat heeft geresulteerd in een netwerk waarin de professionals elkaar weten te vinden en -waar mogelijk- gecoördineerd wordt samengewerkt.

Rol Proscoop

Onze adviseur Robin Haverkamp heeft de kerngroep begeleid en geadviseerd in dit proces. Ook is hij dagvoorzitter geweest tijdens twee bijeenkomsten. In samenwerking met de kerngroep is besloten om de rol van Proscoop af te ronden na de laatste brede bijeenkomst, die op 16 mei jl. plaatsvond. Tijdens deze bijeenkomst heeft de kerngroep een volgende stap gezet: er is een plan ontwikkeld waardoor er meer voorlichting en educatie komt rondom de gekozen thema’s.

Gerelateerde items

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer

‘Integraal Zorgakkoord: Samenwerken in de regio voor passende zorg’

'Om passende zorg te kunnen bieden, moeten we samenwerken in de Lees meer